nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jau sešpadsmito gadu Latgales novadā un septīto gadu arī visā pārējā Latvijas teritorijā tika rīkots "Jauno matemātiķu konkurss" (JMK).
Konkursa gaita un noteikumi tādi paši kā iepriekšējos gados, sk. Par Jauno matemātiķu konkursu.

Informācija pa kārtām:

Kārtas nr. Publikācija Uzdevumi Atrisinājumi Termiņš Informācija
  1. 2007.g. 10.oktobris MS Word un MS Word un 2007.g. 5.novembris  rezultāti  laureāti
  2. 2007.g. 9.novembris MS Word un MS Word un 2007.g. 10.decembris  rezultāti  laureāti
  3. 2007.g. 14.decembris MS Word un MS Word un 2008.g. 14.janvāris  rezultāti  laureāti
  4. 2008.g. 15.janvāris MS Word un MS Word un 2008.g. 18.februāris  rezultāti  laureāti
  5. 2008.g. 7. marts MS Word un MS Word un 2008.g. 7.aprīlis  rezultāti  laureāti

 

LU NMS