nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

    Jauno matemātiķu konkurss
    2010./2011. m.g.

Jau deviņpadsmit gadus Latgales novadā un divpadsmito gadu arī visā pārējā Latvijas teritorijā tiek rīkots "Jauno matemātiķu konkurss" (JMK).
Konkursa gaita un noteikumi tādi paši kā iepriekšējos gados, sk. Par Jauno matemātiķu konkursu.Nodarbības nr. Publicēts web Uzdevumi Atrisinājumi Termiņš Informācija
 1.  2010.g. 8. oktobrī  MS Word  MS Word  2010.g. 8. novembris  Laureāti  Rezultāti
 2.  2010.g. 8. novembrī  MS Word  MS Word  2010.g. 6. decembris  Laureāti  Rezultāti
 3.  2010.g. 23. decembrī  MS Word  MS Word  2011.g. 24. janvāris  Laureāti  Rezultāti
 4.  2010.g. 4. februārī  MS Word  MS Word  2011.g. 28. februāris  Laureāti  Rezultāti
 5.  2011.g. 12. martā  MS Word  MS Word  2011.g. 11. aprīlis  Laureāti  Rezultāti
Koprezultāti

 

LU NMS