Jauno matemātiķu konkursa (JMK) 1993./94. m.g. 1. kārtas uzdevumi

1. Annas tante ļoti mīl dzīvniekus. Visi viņas dzīvnieki, izņemot divus, ir telītes. Visi dzīvnieki, kas nav ne suņi, ne kaķi, ne telītes, ir jēri. Cik dzīvnieku ir Annas tantei?

2. Uzrakstīt rindā vienu aiz otra pirmos 10 pirmskaitļus augošā secībā. Iegūtajā skaitlī nosvītros pusi ciparu tā, lai iegūtu
a) vislielāko iespējamo skaitli;
b) vismazāko iespējamo skaitli.

3. Izdomāt kaut vienu tādu desmitciparu skaitli, kura pirmais cipars rādītu, cik šajā skaitlī ir vieninieku, otrais - cik šajā skaitlī ir divnieku, trešais - cik šajā skaitlī ir trijnieku, …, devītais - cik šajā skaitlī ir devītnieku, desmitais - cik šajā skaitlī ir nuļļu!

4. No atsvaru komplekta 1g, 2g, …, 101g pazuda atsvars ar masu 19g. Vai atlikušos atsvarus var salikt divās kaudzītēs pa 50 atsvariem katrā tā, lai abu kaudzīšu masas būtu vienādas?

5. Sakārtot skaitļus a=245, b=336, c=427, d=518 augošā secībā. (a=245 nozīmē a= u.tml.)

Atrisinājumi

Arhīvs

JMK sākumlapa

NMS sākumlapa