Jauno matemātiķu konkursa (JMK) 1993./94. m.g. 3. kārtas uzdevumi

1. Vai baranku var sagriezt astoņos vienādos gabalos ar trim taisniem naža griezieniem? (Pēc katra grieziena gabaliņus nedrīkst izkustināt no vietas !)

2. Tabulā, kas attēlota 5. zīm., pirmajā rindiņā un pirmajā kolonnā ierakstīti pēc kārtas ņemti naturāli skaitļi. Noskaidrot, kā tek iegūti pārējie skaitļi un kāds skaitlis jāieraksta "?" vietā?

3. Cik sver zivs, ja ir zināms, ka tās aste sver 4 kg; galva sver tikpat, cik aste un puse no ķermeņa kopā; ķermenis sver tikpat, cik galva un aste kopā?

4. Rūķītis Saldumiņš un rūķītis Rūgtumiņš devās no Lielās egles uz mājām. Rūgtumiņš skrēja pusi no ceļa un otru pusi gāja soļiem. Saldumiņš pusi no laika, kas viņam vajadzīgs, lai nokļūtu no Lielās egles līdz mājām, skrēja, bet otru pusi laika gāja soļiem. Kas pirmais nokļuva mājās, ja zināms, ka Saldumiņš iet tikpat ātri kā Rūgtumiņš un arī viņu skriešanas ātrumi ir vienādi?

5. Vāvere salasīja 81 riekstus. Žagata viņai pačukstēja, ka 80 riekstiem ir vienāds svars, bet viens rieksts ir vieglāks par pārējiem. Vāverei ir sviras svari bez atsvariem. Kā ar 4 svēršanām var atrast vieglāko riekstu?

Atrisinājumi

Arhīvs

JMK sākumlapa

NMS sākumlapa