Jauno matemātiķu konkursa (JMK) 1996./97. m.g. 4. kārtas uzdevumi

1. Jānītis izpildīja mājasdarbu, taču mazais brālītis tika klāt Jāņa burtnīcai un dažus ciparus aizkrāsoja. Palīdzi Jānītim atjaunot šos piemērus! (Skat. 11. zīm., aizkrāsoto ciparu vietā ir *)

2. Ieraksti aplīšos skaitļus no 1 līdz 7 (katru 1 reizi), tā lai uz katras taisnes un uz katras riņķa līnijas esošo skaitļu summa būtu 12! (skat.12.zīm.)

3. Centies izteikt pēc iespējas vairāk naturālus skaitļus, izmantojot tieši piecus pieciniekus, aritmētiskās darbību zīmes un iekavas! (Piem. 25=55-5×5-5 )

4. Sadali trijstūri 2, 3, 4 un 5 trijstūros. Vai iespējams trijstūri sadalīt 10 trijstūros?

5. 9 cilvēku grupa apmaldījās kalnos. Viņiem līdzi bija pārtika 5 dienām. Kalnos viņi satika vēl vienu apmaldījušos grupu, kurai pārtikas nebija. Šie cilvēki sadalīja pārtiku savā starpā, pie kam visiem kopā ar to pietika 3 dienām. Cik cilvēku bija otrajā grupā?

Atrisinājumi

Arhīvs

JMK sākumlapa

NMS sākumlapa