Jauno matemātiķu konkursa (JMK) 1997./98. m.g. 4. kārtas uzdevumi.

1. Sareizini dotos skaitļus racionāli, neizmantojot kalkulatoru un nereizinot "stabiņā". Parādi spriešanas gaitu!
1) 69×99=
2) 47×101=

2. Jānītis katru dienu iet uz skolu, pēc tam uz baseinu, un tad atgriežas mājās. Skola atrodas 5 km attālumā no mājām un baseins 3 km attālumā no skolas.
Cik garu ceļu veic Jānītis katru dienu? Uzraksti visas iespējas un parādi zīmējumā!

3. Anniņa izpildīja dalīšanas piemēru, bet Pēcītis saķēpāja Anniņas burtnīcu tā, ka palika tikai divi cipari. Palīdzi atjaunot Anniņas piemēru, kas parādīts 6. zīmējumā. Zvaigznītes apzīmē trūkstošos ciparus.

4. Svaigos ābolos ir 80% ūdens, žāvētos ābolos ir 60% ūdens. Cik kg žāvētu ābolu iegūs no 1 kg svaigu ābolu?

5. Ramtam mežā dzīvo 11 trollīši. To kopējais garums ir 165 pēdas. Vai var gadīties, ka visu trollīšu garums ir mazāks par 15 pēdām?

Atrisinājumi

Arhīvs

JMK sākumlapa

NMS sākumlapa