Jauno matemātiķu konkursa (JMK) 1997./98. m.g. 5. kārtas uzdevumi.

1. Dotajā piemērā ar vienādiem burtiem aizstāti vienādi cipari, ar dažādiem burtiem, dažādi cipari.

Atrodi visus iespējamos atrisinājumus!

2. Jānītis krāj 5 santīmu monētas, bet Anniņa krāj 2 santīmu monētas. Zināms, ka abi ir sakrājuši vienādi daudz naudas. Cik naudas ir katra bērna krājkasītē, ja pa abiem kopā tiem ir 28 monētas?

3. 7. zīmējumā redzams 4 daļās sagriezts kvadrāts. Saliec no šīm daļām vienādsānu trijstūri.

4. Mildiņa ada rūķīšiem cepures. (Cepures forma parādīta 8.zīm.). Katrai cepurei ir 6 dažādu krāsu joslas. Cik dažādas rūķu cepures Mildiņa var noadīt, ja viņai ir 7 dažādu krāsu dzijas kamoliņi? (Ja cepures atšķiras ar joslu izkārtojumu, tās tiek uzskatītas par dažādām.)

5. Uz istabas sienas atrodas divas mušas Šura un Žanis (skat. 9.zīm.). Žanis grib nokļūt līdz Šurai, pa ceļam pamielojoties pie medus "svītras". Palīdzi Žanim izdomāt, kurā vietā pie medus "svītras" ir jāpiestāj, lai viņa veiktais ceļš būtu visīsākais. (Šura pa šo laiku savu atrašanās vietu nemaina.)

Atrisinājumi

Arhīvs

JMK sākumlapa

NMS sākumlapa