nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Atrisinājumu noformēšana, tos iesūtot elektroniskā formā

Jebkuru neskaidrību gadījumā rakstiet uz nms@lu.lv vai zvaniet: 67033738

1) Atrisinājumus jāiesūta *.doc, *.docx, *.rtf vai *.txt formātā, rakstot tos MS Word-ā vai citā teksta redaktorā.

2) Faila nosaukumu jāveido no sava vārda pirmā burta un uzvārda pirmajiem 6 burtiem (neizmantojot latviešu specifiskos burtus), beigās pievienojot konkursa kārtas (nodarbības) numuru.
Piemēram: Andris Bērziņš savu 3. kārtas (nodarbības) atrisinājumu failu nosauktu kā "aberzin3.doc".

Ja esat kolektīvo risinātāju grupa, tad nosaukumu veido līdzīgi - komandas nosaukuma pirmie burti (vai viss nosaukums, ja tas nav garāks par 7 burtiem), neizmantojot latviešu specifiskos burtus vai tukšumus, un kārtas (nodarbības) numurs, piem., komandas "Žipernieki" 2.kārtas (nodarbības) failu varētu nosaukt "ziper2.doc".

3) Pirmajā lappusē obligāti jānorāda savs (vai visu komandas dalībnieku, ja esat kolektīvie risinātāji) vārds, uzvārds, skola, klase, kā arī neaizmirstiet minēt konkursa nosaukumu un konkursa kārtu (nodarbību). Sīkāk skat. aprakstā Darbu sūtīšana.

Sekojošā instrukcija rakstīta MS Word lietošanas gadījumā, bet līdzīgi varētu būt arī citos teksta redaktoros.

4) Atrisinājumi jāveido A4 formātā [File] [Page Setup] [Paper Size] norādot formātu A4.

5) Lappusēm jābūt numurētām. [Insert] [Page Numbers]

6) Pamattekstā ieteicams izmantot fontus: Times New Roman vai Arial. Burtu lielums: 12.

7) Lai tekstā parādītos matemātiski simboli un formulas, var izmantot:

a)      Equation Editor.
Ja tāds nav sastopams Word-ā redzamajā ikonu rindā, tad to var atrast šādi:
[View] [Toolbars] [Customize]. Tālāk meklē izvēlnē [Commands]:
Atrod lodziņā [Categories] grupu [Insert], tad blakus lodziņā [Commands] atrod vajadzīgo komandu [Equation Editor], kuru, turot nospiestu peles kreiso taustiņu, var ienest Word augšpusē redzamo ikonu rindā.
Ir iespējama arī situācija, kad Equation Editor nav uzinstalēts instalējot Word. Tad pie šī formu rakstīšanas rīka iespējam tikt tikai to uzinstalējot no MS Office instalācijas diska.

b)     symbol fontus.
Simbolus šajā fontā var ievietot šādi:
[Insert] [Symbol]
Parādās logs, kurā kreisajā augšējā stūrī redzams fonta nosaukums [Symbol] un mazajās rūtiņās visi pieejamie simboli. Vajadzīgo aktivizē uzklikšķinot un ievieto dokumentā nospiež pogu [Insert].

8) Zīmējumu veidošanai var izmantot:

a)       Word-ā esošo vidi zīmēšanai [Word Picture]  un tajā strādājot ar līdzekļiem, kas parādās nospiežot ikonu [Drawing] .
Ja tādas nav sastopamas Word-ā redzamajā ikonu rindā, tad to var atrast šādi:
[View] [Toolbars] [ Customize]. Tālāk meklē izvēlnē [Commands]:
Atrod lodziņā [Categories] grupu [Drawing], tad blakus lodziņā [Commands] atrod vajadzīgo komandu [Word Picture], kuru, turot nospiestu peles kreiso taustiņu, var ienest Word augšpusē redzamo ikonu rindā. Visi zīmēšanai nepieciešamie līdzekļi līdzīgi atrodami grupā [Drawing], atrodot komandu [Drawing].
!!! Lietojot Drawing līdzekļus, nepieciešamo tekstu pievienojiet TIKAI izmantojot ikonu [Text Box] . Kad esat ieguvuši vēlamo, noteikti sagrupējiet visus zīmējuma elementus vienā kopīgā objektā! Tas izdarāms iezīmējot (visērtāk ar ikonas palīdzību) visus zīmējuma elementus, tad nospiežot peles labo taustiņu un izvēlnē [Grouping] izvēloties [Group].

b)     Var ievietot arī jebkurā citā vidē izveidotu attēlu. To dara:

·        [Insert]  [Picture]  [From file], ja zīmējums saglabāts kā atsevišķs fails,

·        [Edit]  [Paste], ja zīmējums ir iekopēts datora atmiņā.

Vēlam veiksmi!


 

LU NMS