nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Sūtot atrisinājumus pa e-mail OBLIGĀTI ievērojiet atrisinājumu noformēšanas instrukciju!
 

Darbā (nevis uz aploksnes) OBLIGĀTI norādiet

·   INDIVIDUĀLIE risinātāji: savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi, matemātikas skolotāju(-s) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu), telefonu (ieteicams).

Piemēram: (zemāk šādi izceltā teksta vietā jāraksta savi dati!)

Saules pamatskolas
7.klases skolnieka
Andra Bērziņa
Jauno matemātiķu konkursa
3. kārtas uzdevumu atrisinājumi.
Matemātikas skolotājs: Alberts Akmentiņš
Mans tel.nr.: 67033738.

·   KOLEKTĪVIE risinātāji: komandas nosaukumu; visu dalībnieku vārdus, uzvārdus, skolu, klasi, matemātikas skolotāju(-s) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu) un vienu komandas kontakttelefonu.

Piemēram: (zemāk šādi izceltā teksta vietā jāraksta savi dati!)

Skolēnu komandas Žipernieki
Jauno matemātiķu konkursa
2.kārtas uzdevumu atrisinājumi.
Dalībnieku sastāvs:
Aija Bērziņa (Saules pamatskolas 5.kl.; mat.sk. Gundega Puķīte);
Lilija Puķīte (Saules pamatskolas 5.kl.; mat.sk. Gundega Puķīte);
Andris Bērziņš (Zuzīšu vidusskolas 7.kl.; mat.sk. Alberts Akmentiņš).
Komandas kontakttelefons: 67033738.

Vai, ja vairāki dati skolēniem kopīgi, tos var rakstīt vienreiz, piemēram:

Saules pamatskolas
5.klases skolēnu komandas
Bērzpuķīte
Jauno matemātiķu konkursa
4.kārtas uzdevumu atrisinājumi.
Matemātikas skolotāja: Gundega Puķīte
Dalībnieku sastāvs:
Aija Bērziņa;
Lilija Puķīte.
Komandas kontakttelefons: 67033738.

Atgādinām, ka visi risinājumos izteiktie apgalvojumi iespējami rūpīgi jāpamato un jāmēģina pierādīt! Šis nav "jauno gaišreģu" konkurss, kurā ar 50% varbūtību var mēģināt uzminēt "Jā" vai "Nē", "Var" vai "Nevar", tāpēc neaprobežojieties ar šādiem paziņojumiem, bet izklāstiet, kā līdz savam spriedumam nonācāt!

Atrisinājumi jānosūta vai nu pa parasto pastu uz adresi:

LU A.Liepas NMS. JMK .
Fizikas un matemātikas fakultāte
Latvijas Universitāte
Zeļļu iela 8
Rīgā, LV – 1002

vai pa elektronisko pastu uz e-mail nms@lu.lv, ar norādi: JMK

Par risinājumu saņemšanu elektroniskā formā iespējami ātri informēsim, nosūtot atbildes e-mailu. Ja 3 darba dienu laikā nesaņemat nekādu atbildi uz savu e-mail, visticamāk, ka mēs to vispār neesam saņēmuši, tāpēc, lūdzu, mēģiniet sūtīt to vēlreiz vai zvaniet pa tālr. 67033738, lai noskaidrotu, vai tas ir saņemts!

Veiksmīgāko dalībnieku uzvārdus publicēsim.


 

LU NMS