nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Jauno matemātiķu konkurss

„Jauno matemātiķu konkurss” (JMK) ir matemātikas konkurss jaunāko klašu skolēniem (līdz 7. klasei ieskaitot). JMK var uzskatīt arī par zināma veida „iesildīšanos” pirms dalības konkursā „Profesora Cipariņa klubs”.

Parasti mācību gada laikā tiek rīkotas 5 kārtas, katrā kārtā risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi. Katra uzdevuma atrisinājums tiek vērtēts ar 0-5 punktiem, tātad vienā kārtā iespējams iegūt ne vairāk kā 5 • 5 = 25 punktus.

JMK drīkst piedalīties, sākot no jebkuras kārtas, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās kārtās. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.

Sūtiet savus risinājums pat tad, ja izdevies atrisināt tikai dažus no dotajiem uzdevumiem. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet arī spriedumi, kā pie tās nonācāt!

Gaidām gan individuālo, gan kolektīvo risinātāju darbus (piemēram, divi draugi, brālis un māsa, kādas klases vai skolas matemātikas pulciņš un tml.). Kolektīvajiem risinātājiem savai komandai jāizdomā nosaukums un to mācību gada laikā nedrīkst mainīt. Komandas dalībniekiem jāvienojas par vienu risinājuma variantu un tas jānoformē kā visas komandas kopīgs darbs, nevis jāsūta katra komandas dalībnieka versijas par atrisinājumiem! Katrā kārtā norādiet arī visus dalībniekus, kas piedalījušies šīs kārtas uzdevumu risināšanā. Gadījumā, ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā pulciņa darbā!

Uzdevumu teksti, iepriekšējās kārtas uzdevumu atrisinājumi un uzvarētāji tiek publicēti Latgales novada laikrakstā „Vietējā”, tāpat visa minētā informācija tiek arī ievietota mūsu mājas lapā.

JMK ir konkurss, nevis mācību nodarbības, tāpēc izlabotos darbus atpakaļ nesūtām pat tad, ja pievienota tukša aploksne un marka. Ne aploksnes, ne markas NAV jāpievieno. Arī atrisinājumi nevienam netiek sūtīti.

Pašreiz par konkursa norisi rūpējas LU A. Liepas NMS līdzstrādnieces Dace Bonka, Agnese Šuste un Rudzātu vidusskolas matemātikas skolotāja Veneranda Spriņģe.