nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

10.-12. klašu skolēniem

 • Iespējams apmeklēt Mazās Matemātikas universitātes (MMU) klātienes nodarbības.

 • 10. - 12. klases skolēni var apgūt jaunas zināšanas un risināt sarežģītākus uzdevumus, piedaloties Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem (NNV).

 • Mācību gada laikā iespējams piedalīties valsts matemātikas olimpiādes 4 posmos.
  • Tās pirmajā posmā (sagatavošanās olimpiāde skolas mērogā) iespējams piedalīties jebkuram šī vecuma skolas skolēnam, ja vien skola organizē sagatavošanās olimpiādi.
  • Valsts olimpiādes 2. posmā - novada matemātikas olimpiādē arī teorētiski drīkst piedalīties jebkurš skolēns, neatkarīgi no atzīmēm matemātikā vai skolotāja ieteikumiem, tomēr dalībnieku ierobežotā skaita dēļ ieteicams savā starpā vienoties, lai pirmkārt varētu piedalīties labākie skolēni.
  • Valsts olimpiādes 3. posmā - republikas matemātikas olimpiādē piedalās tikai rajona olimpiādes paši labākie risinātāji, kurus atlasa pēc stingri noteiktiem kritērijiem (sk. nolikumu).
  • Labākie republikas olimpiādes risinātāji var tikt uzaicināti piedalīties arī valsts olimpiādes 4. posmā - sacensībās, kurās noskaidro valsts izlases kandidātus startam Starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
  • Pēc iepriekšējā mācību gada matemātikas olimpiāžu rezultātiem tiek aicināti kandidāti Latvijas jauno matemātiķu izlasei, kam nodarbības notiek klātienē (gandrīz katru sestdienu) visa mācību gada garumā.
  • No izlases kandidātiem tiek veidota komanda, dalībai starptautiskajā komandu olimpiādē "Baltijas ceļš".
 • Aprīļa beigās jebkurš skolēns var piedalīties atklātajā matemātikas olimpiādē.
   
 • LU NMS