nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

8. klašu skolēniem

  • Iespējams piedalīties Profesora Cipariņa kluba (PCK) konkursā, risinot publicētos uzdevumus un nosūtot atrisinājumus. Katra dalībnieka iegūtā punktu kopsumma tiek publicēta šajā mājaslapā.

  • Mācību gada laikā iespējams piedalīties valsts matemātikas olimpiādē.
    • Tās pirmajā posmā (sagatavošanās olimpiāde skolas mērogā) iespējams piedalīties jebkuram 8. klases skolēnam, ja vien skola sagatavošanās olimpiādi organizē.
    • Valsts olimpiādes 2. posmā - novada matemātikas olimpiādē arī teorētiski drīkst piedalīties jebkurš skolēns, neatkarīgi no atzīmēm matemātikā vai skolotāja ieteikumiem, tomēr dalībnieku ierobežota skaita dēļ ieteicams savā starpā vienoties, lai pirmkārt tiktu piedalīties labākie.
  • Mācību gada beigās jebkurš skolēns droši var piedalīties atklātajā matemātikas olimpiādē.
     
  • LU NMS