nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

9. klašu skolēniem

 • Tikai 9. klasē vēl ir iespēja piedalīties konkursā Profesora Cipariņa klubs (PCK), risinot publicētos uzdevumus un iesūtot to atrisinājumus.
 • 9. klašu skolēniem ir iespēja neklātienē apgūt jaunas zināšanas un risināt sarežģītākus uzdevumus, piedaloties Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem (NNV).

 • Mācību gada laikā iespējams piedalīties valsts matemātikas olimpiādes 4 posmos:
  • Tās pirmajā posmā (sagatavošanās olimpiāde skolas mērogā) iespējams piedalīties jebkuram skolēnam, ja vien skola organizē sagatavošanās olimpiādi.
  • Valsts olimpiādes 2. posmā - novada matemātikas olimpiādē arī teorētiski drīkst piedalīties jebkurš skolēns, neatkarīgi no atzīmēm matemātikā vai skolotāja ieteikumiem, tomēr dalībnieku ierobežotā skaita dēļ ieteicams savā starpā vienoties, lai pirmkārt varētu piedalīties labākie skolēni.
  • Valsts olimpiādes 3. posmā - republikas matemātikas olimpiādē piedalās tikai novada olimpiādes paši labākie risinātāji, kurus atlasa pēc stingri noteiktiem kritērijiem (sk. nolikumu).
  • Labākie republikas olimpiādes (Valsts olimpiādes 3. posma) risinātāji var tikt uzaicināti piedalīties arī 4. posmā - sacensībās, pēc kuras rezultātiem notiek kandidātu atlase startam Starptautiskajā matemātikas olimpiādē.
 • Aprīļa beigās jebkurš droši var piedalīties atklātajā matemātikas olimpiādē.

 

LU NMS