nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Mācību materiāli

Viens no LU A.Liepas NMS darbības veidiem ir arī mācību materiālu matemātikas padziļinātai mācīšanai izstrāde un izdošana. Tiek izstrādāti un izdoti mācību līdzekļi gan elektroniskā formā, gan grāmatu un brošūru veidā.

Pēdējos gados daudzas grāmatas ir izdotas projekta "LAIMA" ietvaros. Tās galvenokārt ir olimpiāžu un matemātikas konkursu uzdevumu krājumi ar atrisinājumiem, kā arī mācību grāmatas par atsevišķām tēmām.

Ar mūsu izdotajām grāmatām varat iepazīties NMS matemātikas grāmatu katalogā.

Ar matemātiku saistītas un nesaistītas interesantas vietas INTERNETā

1997.-2005.g. daudzi mācību līdzekļi elektroniskā formā ir izstrādāti Latvijas Izglītības Informatizācijas sistēmas (LIIS) ietvaros. Arī NMS mājaslapa sākotnēji bija viens LIIS projektiem. LIIS Logo ietvaros izstrādātie mācību materiāli pašreiz ir pieejami mājas lapā www.mykoob.lv.

"http://www.lanet.lv/info/intermat/" lapā ir apraksti par dažādām Internetā atrodamām programmām (un ne tikai), kas kaut kādā veidā saistītas ar matemātikas mācīšanu un apgūšanu.

"http://www.liis.lv/luiest/pamatne.htm" - LU Fizikas un matemātikas fakultātes iepriekšējo gadu matemātikas iestājeksāmenu uzdevumi ar atrisinājumiem.

"http://www.lanet.lv/miv/" ir matemātikas un informātikas terminu vārdnīca. Šobrīd tajā iekļauti 3000 jēdzienu. Ar tās palīdzību varat tulkošanu var veikt latviešu, angļu, franču, igauņu, krievu, vācu, lietuviešu valodās - no katras valodas uz jebkuru citu.

"http://emc2.marpl.com/kruzhki/" - Viktora Gluhova, Rīgas 40.vsk. matemātikas skolotāja vadīto matemātikas pulciņu materiāli (fakultatīvie uzdevumi, lekcijas un nodarbību saraksts); krievu valodā.

"http://www.lanet.lv/miv/links/lv.html" - šajā lapā atradīsiet daudzu elektronisko vārdnīcu adreses (tai skaitā vārdnīcas par matemātiku un informātiku, latviešu valodas skaidrojošā vardnīca un daudzas citas vārdnīcas).

"http://vip.latnet.lv/lio" - Latvijas informātikas olimpiāžu lapa.

"http://www.progmeistars.lv/olimpics.html" - informātikas olimpiāžu un sacensību uzdevumi krievu valodā, ir informācija arī latviešu valodā.

"http://www.cfi.lu.lv/teor/olimp/" - Latvijas fizikas atklātā olimpiāde

"http://www.liis.lv/chem/" - Latvijas ķīmijas olimpiāžu lapa

http://jonins.mii.lu.lv/ - LU MII Operāciju izpētes laboratorijas mājas lapa. Tajā var atrast spēli "Latvija" par Latvijas ģeogrāfiju un vēsturi un matemātiķa Jāņa Sedola mājas lapu ar viņa dzīves filozofiju. 

http://www.ltn.lv/~imants_g/ - šī lapa satur dažus interesantus linkus.
 

LU NMS