nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Mazā matemātikas universitāte

  Mazā matemātikas universitāte (MMU) ir LU A. Liepas NMS organizēts lekciju cikls mācību gada garumā 10. – 12. klašu skolēniem. Uz nodarbībām laipni aicināti arī matemātikas skolotāji.

  MMU pirmsākumi meklējami jau sešdesmito gadu sākumā, kad pirmās šāda veida nodarbības 1965. gadā organizēja doc. Oto Treilībs. Kopš tā laika ar nelieliem pārtraukumiem MMU nodarbības notiek katru mācību gadu vienu vai divas reizes mēnesī. Parasti katrā nodarbībā tiek organizētas 2 lekcijas, katra ilgst 90 minūtes.

  Gan kā klausītāji, gan kā lektori MMU piedalījušies daudzi vadošie Latvijas matemātiķi, Latvijas Universitātes mācībspēki, zinātnieki un studenti.

  Lekciju tematika ir visdažādākā – tās ir matemātikas nozares un tēmas, kuras netiek plaši aplūkotas skolas kursā, t.sk. populārzinātniskas lekcijas par augstākās matemātikas tēmām, tās ir arī skolas kursa dažādu tēmu padziļināts un paplašināts apskats. Notiek arī gatavošanās matemātikas olimpiādēm.

  Divus gadus (2007. – 2009.) MMU tika pārsaukta par Mazo matemātiskas un informātikas universitāti (MMIU), jo tā tika organizēta sadarbībā ar LU Datorzinātņu fakultāti. MMIU nodarbībā papildus lekcijai par matemātikas tēmu tika lasīta arī lekcija, kas veltīta kādai aktuālai datorzinātnes tēmai, un tika organizēta praktiska nodarbība pie datoriem.

  Pēc divu gadu pārtraukuma 2011./12. mācību gadā MMU atsāka savu darbību ar pirmo nodarbību 3. decembrī, plkst. 11:00. Kopš šī gada MMU nodarbības tiek organizētas LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, Zeļļu ielā 8. Lai pieteiktos MMU nodarbībai, ir jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma.


 

LU NMS