nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Mazā matemātikas universitāte


21.02.2013.

2013. gada 2. martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) sestā nodarbība.

Sestās nodarbības lekciju temati:
 • Lineārā programmēšana (LU FMF profesore Svetlana Asmuss);
 • Kongruences un to lietojumi (LU FMF students, NNV nodarbību vadītājs Mārtiņš Kokainis).

Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs FAZER.

Lai pieteiktos MMU 6. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:
 • rakstāmpiederumus;
 • rūtiņu papīru pierakstiem;
 • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

13.02.2013.

Mazās matemātikas universitātes (MMU) 5. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Paldies visiem, kas laicīgi pieteicās un ieradās uz nodarbību. Nodarbību apmeklēja 87 dalībnieki (79 skolēni un 8 skolotāji). Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!

MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (17) un Vecpiebalgas vidusskolas (11).

Balvas saņēma 4. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

10. klašu grupā: Evita Casno (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase), Arta Matelsone (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase).

Balvas saņēma arī 3. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

10. klašu grupā: Anna Aleksina (Rīgas 65. vidusskola), Evita Casno (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase), Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 9. klase), Ingus Pētersons (Vecpiebalgas vidusskola);
12. klašu grupā: Eva Brazēviča (Rīgas 84. vidusskola), Natalija Volodina (Rīgas 84. vidusskola).

Diemžēl uz nodarbību neieradās Edgars Lielāmurs (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 12. klase), kurš uzrādīja labus rezultātus MMU 4. nodarbības pārbaudes darbā, un Armans Hanamirjans (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 11. klase), kurš uzrādīja labus rezultātus MMU 3. nodarbības mājas darbā. Balvas varēs saņemt MMU 6. nodarbībā.

MMU 5. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām maizēm. Paldies arī MMU palīgiem – Annijai Brežinskai, Beātei Čīmai, Ievai Dzanuškai, Ilzei Kalvānei, Martai Loginai.

Sadaļā „2012./2013. m.g.” publicējam:

 • 5. nodarbības abu lekciju datorprezentācijas;
 • 5. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
 • 5. nodarbības mājas darbu.

MMU 5. nodarbības mājas darba risinājumi jāiesniedz līdz 2. martam plkst. 11:00.

Šobrīd jau ir iespējams pieteikties dalībai MMU 6. nodarbībā, kas notiks 2. martā.


29.01.2013.

2013. gada 2. februārī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) piektā nodarbība.

Piektās nodarbības lekciju temati:
 • Soli pa solim ģeometrijas uzdevumi (LU FMF zinātniskā grāda pretendente Aija Cunska);
 • Paradoksāli uzdevumi II (LU DF zinātniskais asistents Raitis Ozols).

Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs FAZER.

Lai pieteiktos MMU 5. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:
 • rakstāmpiederumus;
 • rūtiņu papīru pierakstiem;
 • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

15.01.2013.

Mazās matemātikas universitātes (MMU) 4. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Paldies visiem, kas laicīgi pieteicās un ieradās uz nodarbību. Nodarbību apmeklēja 137 dalībnieki (126 skolēni un 11 skolotāji), 32 skolēni pieteicās uz nodarbību, bet neieradās. Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!

MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (25), Priekuļu vidusskolas (15) un Vecpiebalgas vidusskolas (11).

Balvas saņēma 3. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

11. klašu grupā: Armans Hanamirjans (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Daniils Sidorovs (Rīgas Herdera vidusskola);
12. klašu grupā: Eva Brazēviča (Rīgas 84. vidusskola), Natalija Volodina (Rīgas 84. vidusskola).

Diemžēl uz nodarbību neieradās Tomass Andersons (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 10. klase), kurš uzrādīja labus rezultātus MMU 3. nodarbības pārbaudes darbā. Balvu varēs saņemt MMU 5. nodarbībā.

Balvas saņēma arī 2. nodarbības mājas darba centīgākais risinātājs: Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 9. klase).

MMU 4. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām maizēm. Paldies arī MMU palīgiem – Annai Baunei, Annijai Brežinskai, Ilandai Brežinskai, Ievai Dzanuškai, Annai Ločai, Martai Loginai, Ingai Tumaševskai-Baikovai.

Sadaļā „2012./2013. m.g.” publicējam:

 • 4. nodarbības abu lekciju datorprezentācijas;
 • 4. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
 • 3. nodarbības mājas darba rezultātus;
 • 4. nodarbības mājas darbu.

MMU 4. nodarbības mājas darba risinājumi jāiesniedz līdz 2. februārim plkst. 11:00.

Šobrīd jau ir iespējams pieteikties dalībai MMU 5. nodarbībā, kas notiks 2. februārī.


22.11.2012.

2013. gada 12. janvārī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) ceturtā nodarbība.

Ceturtās nodarbības lekciju temati:
 • Integrālis, atvasinājums - tie tik ir rīki! (LU FMF profesors Andrejs Cibulis);
 • Noķert zaķi jeb Dirihlē principa pielietojumi (LJA docente, zinātniskā grāda pretendente Ingrīda Veilande).

Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs FAZER.

Lai pieteiktos MMU 4. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:
 • rakstāmpiederumus;
 • rūtiņu papīru pierakstiem;
 • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

13.11.2012.

Mazās matemātikas universitātes (MMU) 3. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Paldies visiem, kas laicīgi pieteicās un ieradās uz nodarbību. Nodarbību apmeklēja 126 dalībnieki (115 skolēni un 11 skolotāji), 34 skolēni pieteicās uz nodarbību, bet neieradās. Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!

MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (23), Priekuļu vidusskolas (14), Vecpiebalgas vidusskolas (11) un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas (10).

Balvas saņēma 2. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

10. klašu grupā: Krišjānis Artis Čeksters (Cēsu Valsts ģimnāzija), Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 9. klase), Reinis Jēkabs Ozols (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Inese Ulmane (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija), Baiba Zariņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 9. klase);
11. klašu grupā: Reinis Dzenis (Ogres Valsts ģimnāzija), Daniils Sidorovs (Rīgas Herdera vidusskola);
12. klašu grupā: Eva Brazēviča (Rīgas 84. vidusskola).

Balvas saņēma arī 1. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

10. klašu grupā: Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 9. klase);
12. klašu grupā: Eva Brazēviča (Rīgas 84. vidusskola); Natalija Volodina (Rīgas 84. vidusskola).

MMU 3. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām maizēm. Paldies arī MMU palīgiem – Dacei Balodei, Annijai Brežinskai, Ilzei Kalvānei, Annai Ločai, Ievai Pundurei. Ingai Tumaševskai-Baikovai.

Sadaļā „2012./2013. m.g.” publicējam:

 • 3. nodarbības abu lekciju datorprezentācijas;
 • 3. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
 • 3. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
 • 3. nodarbības mājas darbu.

MMU 3. nodarbības mājas darba risinājumi jāiesniedz līdz 12. janvārim plkst. 11:00.

Šobrīd jau ir iespējams pieteikties dalībai MMU 4. nodarbībā, kas notiks 12. janvārī.


22.11.2012.

2012. gada 1. decembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) trešā nodarbība.

Trešās nodarbības lekciju temati:
 • Grafu teorija un tās pielietojumi (LU DF profesors Andris Ambainis);
 • Kā dalīt ar nulli un bezgalību?! (LU FMF docente Ingrīda Uļjane).

Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs FAZER.

Lai pieteiktos MMU 3. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:
 • rakstāmpiederumus;
 • rūtiņu papīru pierakstiem;
 • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

13.11.2012.

Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Paldies visiem, kas laicīgi pieteicās un ieradās uz nodarbību. Nodarbību apmeklēja 127 dalībnieki (116 skolēni un 11 skolotāji), 19 skolēni pieteicās uz nodarbību, bet diemžēl neieradās. Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!

MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (17), Priekuļu vidusskolas (13), Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas (11) un Jaunjelgavas vidusskolas (11).

Balvas saņēma 1. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

10. klašu grupā: Anete Kalniņa (Rīgas 6. vidusskola, 9. klase), Paula Kalniņa (Rīgas 6. vidusskola, 9. klase);
11. klašu grupā: Reinis Dzenis (Ogres Valsts ģimnāzija);
12. klašu grupā: Eva Brazēviča (Rīgas 84. vidusskola).

Diemžēl uz nodarbību neieradās Haralds Baunis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 9. klase), kurš uzrādīja labus rezultātus MMU 1. nodarbības pārbaudes darbā. Balvu varēs saņemt MMU 3. nodarbībā.

MMU 2. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām maizēm. Paldies arī MMU palīgiem – Madarai Amoliņai, Dacei Balodei, Annijai Brežinskai, Ivandai Brežinskai, Ilzei Kalvānei, Annai Ločai, Martai Loginai, Zanei Ošei, Baibai Zupanei.

Sadaļā „2012./2013. m.g.” publicējam:

 • 2. nodarbības abu lekciju datorprezentācijas;
 • 2. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
 • 2. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
 • 2. nodarbības mājas darbu;
 • 1. nodarbības mājas darba atrsinājumus.

MMU 2. nodarbības mājas darba risinājumi jāiesniedz līdz 1. decembrim plkst. 11:00.

Šobrīd jau ir iespējams pieteikties dalībai MMU 3. nodarbībā, kas notiks 1. decembrī.


25.09.2012.

2012. gada 3. novembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) otrā nodarbība.

Otrās nodarbības lekciju temati:
 • Galīgās ģeometrijas (LU FMF lektore Baiba Āboltiņa);
 • Algoritmi un to sarežģītība (LU FMF Matemātikas nodaļas pētnieks, lektors Edmunds Cers).

Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs FAZER.

Lai pieteiktos MMU 2. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

Neaizmirstiet paņemt līdzi:
 • rakstāmpiederumus;
 • rūtiņu papīru pierakstiem;
 • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  09.10.2012.

  Mazās matemātikas universitātes (MMU) 1. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Paldies visiem, kas laicīgi pieteicās un ieradās uz nodarbību. Nodarbību apmeklēja 163 dalībnieki (145 skolēni un 18 skolotāji), 43 skolēni pieteicās uz nodarbību, bet diemžēl neieradās. Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!

  MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

  Visvairāk dalībnieku bija no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas (23), Priekuļu vidusskolas (16), Cēsu Valsts ģimnāzijas (12) un Jaunjelgavas vidusskolas (12).

  MMU 1. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām maizēm. Paldies arī MMU palīgiem – Viesturam Alonderim, Gundegai Bambei, Annai Ločai, Martai Loginai, Ievai Pundurei, Maksimam Sokolovam, Ingai Tumaševskai-Baikovai.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbību saturu (skatīt sadaļu „2012./2013. m.g.”). Tuvākajā laikā publicēsim arī 1. nodarbības video materiālus. Sadaļā „2012./2013. m.g.” pieejams arī 1. nodarbības pārbaudes darbs ar pareizajām atbildēm, pārbaudes darba rezultāti un 1. nodarbības mājas darbs, kura risinājumi jāiesniedz līdz 3. novembrim plkst. 11:00.

  Šobrīd jau ir iespējams pieteikties dalībai MMU 2. nodarbībā, kas notiks 3. novembrī.


  25.09.2012.

  2012. gada 6. oktobrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) pirmā nodarbība.

  Pirmās nodarbības lekciju temati:
  • Haoss un periodiskie punkti (LU FMF Matemātiskās analīzes katedras vadītāja, asociētā profesore Inese Bula);
  • Daudzstūri rūtiņu plaknē (LU FMF docente, LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītāja p.i. Dace Kūma).

  Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs arī FAZER.

  Lai pieteiktos MMU 1. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus;
  • rūtiņu papīru pierakstiem;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  17.05.2012.

  Sveiks, MMU dalībniek!

  Mazās matemātikas universitātes mācību gads ir noslēdzies. Ceram, ka nodarbībās uzzināji daudz ko jaunu, interesantu un noderīgu. No visas sirds centāmies padarīt Tavu laiku nodarbībās pēc iespējas patīkamāku.
  Varbūt esi jau pamanījis, ka sadaļā „2011./2012. mācību gads” ir publicēti visu nodarbību materiāli: lekciju prezentācijas, video un foto materiāli, kā arī pārbaudes darbi un mājas darbi ar pareizajiem atrisinājumiem un rezultātiem.

  Pēdējās nodarbības pārbaudes darbā vislabākos rezultātus uzrādīja:

  10. klašu grupā: Justīne Daniela Petkus (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija), Sintija Ranciņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija) un Natālija Šilova (Rīgas 65. vidusskola);
  11. klašu grupā: Andra Lauva-Salnāja (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija), Filips Oļeškovs (Rīgas 10. vidusskola) un Andrejs Sautins (Rīgas 10. vidusskola);
  12. klašu grupā: Ilze Elbere (Druvas vidusskola), Āris Goļenko (Druvas vidusskola), Valērija Platonova (Rēzeknes 2. vidusskola) un Viktorija Rostkovska (Salaspils 2. vidusskola).

  Pēdējā mājas darbā visvairāk pacentušies bija Oļegs Matvejevs (Rīgas Ostvalda vidusskola, 10. klase), Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase) un Andrejs Sautins (Rīgas 10. vidusskola, 11. klase).
  Lūdzam šiem skolēniem sazināties ar mums par balvu saņemšanu. To ir iespējams izdarīt, piemēram, ierodoties pie mums – Zeļļu ielā 8, „Namiņā” vai pēc apbalvošanas ceremonijas 26. maijā Latvijas Universitātē, Raiņa bulvārī 19.

  Drīzumā uz skolām tiks izsūtīti sertifikāti, kurus ir nopelnījuši tie skolēni, kasir apmeklējuši vismaz 5 nodarbības vai mācību gada laikā kopā nopelnījuši vismaz 60 punktus par nodarbību apmeklējumu, mājas darbu un pārbaudes darbu risināšanu. Sarakstu ar šo skolēnu vārdiem un uzvārdiem vari apskatīt šeit: doc

  Kā jau solījām, mācību gada beigās tiks apbalvoti MMU centīgākie dalībnieki. Uz LU A. Liepas NMS organizēto pasākumu apbalvošanas ceremoniju 26. maijā Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Lielajā aulā lūdzam ierasties:

  • Oļegu Matvejevu (Rīgas Ostvalda vidusskola, 10. klase) un Alekseju Popovu (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase), kas ieguvuši labākos rezultātus kopvērtējumā, kā arī labākos rezultātus par mājas darbiem un pārbaudes darbiem;
  • Noretu Nordenu (Tukuma 2. vidusskola, 8. klase) un Andru Lauvu-Salnāju (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija, 11. klase), kas ieguvušas labākos rezultātus kopvērtējumā un arī labākos rezultātus par mājas darbiem;
  • Viktoriju Kozinu (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 10. klase), Māru Šmiti (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 11. klase), Justu Janševski (Druvas vidusskola, 12. klase), Valēriju Mihailovu (Istras vidusskola, 12. klase) un Artūru Lapiņu (Siguldas Valsts ģimnāzija, 11. klase), kas ieguvuši labākos rezultātus kopvērtējumā un arī labākos rezultātus par pārbaudes darbiem;
  • Montu Šlendaku (Rīgas 64. vidusskola, 12. klase), Lauru Antru Grikki (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 10. klase) un Natāliju Šilovu (Rīgas 65. vidusskola), kas ieguvušas labākos rezultātus kopvērtējumā.

  Tiekamies atkal nākamgad! Veiksmi, mācību gadu noslēdzot!

  MMU organizatori


  03.05.2012.

  Šī gada 30. aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) 100. auditorijā norisinājās šī mācību gada pēdējā Mazās matemātikas universitātes (MMU) nodarbība. Uz nodarbību ieradās 93 dalībnieki. Tika pārstāvēti visi reģioni - MMU dalībnieku sadalījumu pa reģioniem varat apskatīt diagrammā:

  6. nodarbībā ar galvas mežģiem tika apbalvoti 4. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Oļegs Matvejevs (Rīgas 6. vidusskola), Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase), Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 8. klase) un Viktorija Kozina (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija);
  11. klašu grupā: Edīte Bitāne (A. Upīša Skrīveru vidusskola);
  12. klašu grupā: Monta Šlendaka (Rīgas 64. vidusskola).

  Balvas saņēma arī 5. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Oļegs Matvejevs (Rīgas 6. vidusskola), Ričards Grigonis (Rudzātu vidusskola) un Viktorija Kozina (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija);
  11. klašu grupā: Artūrs Lapiņš (Siguldas Valsts ģimnāzija) un Andra Lauva-Salnāja (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija)

  Kā jau ierasts, arī 6. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza MMU draugs FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar gardajām Fazer šokolādēm, veselīgajām Dzīvajām sēklu un saulespuķu maizēm, spēcinošajām Mellajām maizēm un gaisīgajām Mākoņmaizēm. Paldies arī LU FMF un tās studentiem, kas čakli strādāja, lai saklātu galdus pusdienu pauzei.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbības saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”).

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” publicējam arī:
  • 6. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
  • 6. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
  • 5. nodarbības mājas darba atrsinājumus.

  Kopš šodienas sadaļā „2011./2012. m.g.” ir publicēti arī MMU pirmo piecu nodarbību visu lekciju video.


  23.04.2012.

  Šoreiz pirmdienā – 2012. gada 30. aprīlī, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) sestā nodarbība.

  Sestās nodarbības lekciju temati:
  • Netradicionāls ieskats skolas matemātikā (LU FMF asociētais profesors Jānis Mencis, studiju metodiķe Aira Kumerdanka);
  • Ievads miglainajā matemātikā (LU FMF profesors Aleksandrs Šostaks, docente Ingrīda Uļjane).

  Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā arī šoreiz atbalstu sniegs FAZER.

  Sestajā nodarbībā apbalvosim pagājušo nodarbību laureātus. Balvas iegādātas veikalā LUDO.

  Lai pieteiktos MMU 6. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus;
  • papīru pierakstiem;
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  04.04.2012.

  Šī gada 31. martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) 100. auditorijā norisinājās Mazās matemātikas universitātes (MMU) 5. nodarbība. Uz nodarbību ieradās 92 dalībnieki. Tika pārstāvēti visi reģioni - MMU dalībnieku sadalījumu pa reģioniem varat apskatīt diagrammā:

  5. nodarbībā ar galvas mežģiem tika apbalvoti 3. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Oļegs Matvejevs (Rīgas 6. vidusskola) un Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 8. klase);
  11. klašu grupā: Andra Lauva-Salnāja (Gulbenes novada Valsts ģimnāzija).

  Balvas saņēma arī 4. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

  11. klašu grupā: Varvara Zavjalova (Rīgas 10. vidusskola);
  12. klašu grupā: Ilze Elbere (Druvas vidusskola) un Monta Šlendaka (Rīgas 64. vidusskola)

  Diemžēl uz nodarbību neieradās Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase), Varvara Zavjalova (Rīgas 10. vidusskola) un Anna Plaudiņa (Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija, 12. klase). Šie dalībnieki balvas varēs saņemt MMU 5. nodarbībā.

  Arī 5. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer riekstu pilnajām šokolādēm un veselīgajām Laužamajām maizēm, gardajām Druvas maizēm, spēcinošajām Mellajām maizēm ar sēklām un gaisīgajām Mākoņmaizēm. Paldies arī LU FMF un tās studentiem, kas čakli strādāja, lai saklātu galdus pusdienu pauzei.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbības saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”).

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” publicējam arī:
  • 5. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
  • 5. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
  • 5. nodarbības mājas darbu;
  • 4. nodarbības mājas darba atrsinājumus.

  Šobrīd jau ir iespējams pieteikties MMU 6. nodarbībai, kas notiks 30. aprīlī, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

  Uz 6. nodarbību esam rezervējuši vietu tiem 59 dalībniekiem, kas piedalījās 5. nodarbībā un izteica vēlmi piedalīties arī MMU 6. nodarbībā. Lūdzam šiem dalībniekiem apstiprināt savu dalību, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu!


  28.03.2012.

  Jau šo sestdien, 2012. gada 31. martā, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) piektā nodarbība.

  Piektās nodarbības lekciju temati:
  • Statistiskais eksperiments varbūtību teorijā. Kā vēl var aprēķināt notikumu varbūtības? (LU FMF lektore Halina Lapiņa);
  • Paradoksāli uzdevumi matemātikā (LU FMF absolvents, matemātikas olimpiāžu žūrijas komisiju loceklis Raitis Ozols).

  Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā, kā jau ierasts, atbalstu sniegs arī FAZER.

  Arī šajā nodarbībā apbalvosim pagājušo nodarbību laureātus. Balvas iegādātas veikalā LUDO.

  Lai pieteiktos MMU 5. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus;
  • papīru pierakstiem;
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  07.03.2012.

  Šī gada 3. martā atkal tikāmies Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) saulainajā 100. auditorijā, kur norisinājās Mazās matemātikas universitātes (MMU) 4. nodarbība. Uz nodarbību ieradās 110 dalībnieki. Tika pārstāvēti visi reģioni - MMU dalībnieku sadalījumu pa reģioniem varat apskatīt diagrammā:

  4. nodarbībā tika apbalvoti 2. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Mārtiņš Bankovs (Rīgas 6. vidusskola), Oļegs Matvejevs (Rīgas 6. vidusskola) un Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 8. klase);
  Diemžēl uz nodarbību neieradās Ričards Grigonis (Rudzātu vidusskola), kurš balvu varēs saņemt MMU 4. nodarbībā.
  11. klašu grupā: Māra Šmite (Jēkabpils Valsts ģimnāzija).
  Diemžēl uz nodarbību neieradās Sintija Ranciņa (Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, 10. klase), Elza Burve (Druvas vidusskola, 11. klase), Madara Šķerberga (Jaunjelgavas vidusskola, 12. klase), Elīze Prjažeņņikova (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, 12. klase). Šie dalībnieki balvas varēs saņemt MMU 5. nodarbībā.

  Balvas saņēma arī 3. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase) un Oļegs Matvejevs (Rīgas Ostvalda vidusskola);
  11. klašu grupā: Varvara Zavjalova (Rīgas 10. vidusskola).
  Diemžēl uz nodarbību neieradās Larisa Krilova (Rīgas Ostvalda vidusskola, 10. klase), Ralfs Miķelsons (Siguldas Valsts ģimnāzija, 11. klase) un Uvis Štrauss (Tukuma 2. vidusskola, 12. klase). Arī šie dalībnieki balvas varēs saņemt MMU 5. nodarbībā.

  Arī 4. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar gardajām KarlFazer konfektēm un lieliskajām Laužamajām maizēm, Mellajām maizēm ar sēklām, Tostermaizēm un Druvas maizēm. Paldies arī LU FMF un tās studentiem, kas čakli strādāja, lai saklātu galdus pusdienu pauzei.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbības saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”).

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” publicējam arī:
  • 4. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
  • 4. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
  • 4. nodarbības mājas darbu;
  • 3. nodarbības mājas darba atrsinājumus.

  Šobrīd jau ir iespējams pieteikties MMU 5. nodarbībai, kas notiks 31. martā, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

  Uz 5. nodarbību esam rezervējuši vietu tiem 70 dalībniekiem, kas piedalījās 4. nodarbībā un izteica vēlmi piedalīties arī MMU 5. nodarbībā. Lūdzam šiem dalībniekiem apstiprināt savu dalību, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu!


  21.02.2012.

  2012. gada 3. martā Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) ceturtā nodarbība.

  Ceturtās nodarbības lekciju temati:
  • Brauna kustība matemātiskajā statistikā (LU FMF docents Jānis Valeinis);
  • Matemātiskā modelēšana (LU FMF vadošais pētnieks Uldis Strautiņš, pētniece, doktorante Sanda Blomkalna).

  Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies plkst. 10:30. Nodarbība ilgs no plkst. 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pusdienu pauzīte, kuras sarūpēšanā jau tradicionāli atbalstu sniegs arī FAZER.

  Šoreiz atbalstu balvu sagādāšanā sniedz arī veikals LUDO.

  Lai pieteiktos MMU 4. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus;
  • papīru pierakstiem;
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  08.02.2012.

  Lai arī ārā 4. februārī valdīja sals, Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) siltajā un saulainajā 100. auditorijā norisinājās Mazās matemātikas universitātes (MMU) 3. nodarbība. Uz nodarbību ieradās 100 dalībnieki, kas diemžēl ir aptuveni puse no skolēniem, kas pieteicās nodarbībai. Paldies tiem dalībniekiem, kas laicīgi paziņoja, ka sala dēļ nevar ierasties uz nodarbību, jo mēs rēķināmies ar katru pieteikušos dalībnieku!
  MMU dalībnieku sadalījumu pa reģioniem varat apskatīt diagrammā:

  3. nodarbībā tika apbalvoti 1. nodarbības mājas darba centīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase);
  Diemžēl uz nodarbību neieradās Ričards Grigonis (Rudzātu vidusskola), kurš balvu varēs saņemt MMU 4. nodarbībā.
  11. klašu grupā: Jānis Kazradzis (Druvas vidusskola) un Māra Šmite (Jēkabpils Valsts ģimnāzija);
  12. klašu grupā: Diāna Kampara (Druvas vidusskola), Edgars Ozoliņš (Jaunjelgavas vidusskola) un Karīna Priedīte (Rīgas Valsts vācu ģimnāzija).

  Balvas saņēma arī 2. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase), Oļegs Matvejevs (Rīgas Ostvalda vidusskola) un Noreta Nordena (Tukuma 2. vidusskola, 8. klase);
  11. klašu grupā: Elza Burve (Druvas vidusskola) un Vitālijs Čemeris (Iecavas vidusskola);
  12. klašu grupā: Madara Šķerberga (Jaunjelgavas vidusskola), Vladislavs Arhipovs (Rīgas 71. vidusskola), Elīze Prjažeņņikova (Āgenskalna Valsts ģimnāzija).

  Arī 3. nodarbībā atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza FAZER, dodot dalībniekiem iespēju mieloties ar Fazer saldumiem un gardajām Laužamajām maizēm, Mellajām rupjmaizēm un Druvas maizēm. Paldies arī LU FMF un tās studentiem, kas sagatavoja visu veiksmīgai pusdienu pauzes norisei.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbības saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”). Tāpat publicējam arī 3. nodarbības foto materiālus. Visu trīs MMU nodarbību video materiāli šī mēneša laikā tiks ievietoti mūsu mājas lapā.

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” publicējam arī:
  • 3. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
  • 3. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
  • 3. nodarbības mājas darbu;
  • 2. nodarbības mājas darba atrisinājumus;
  • 2. nodarbības mājas darba rezultātus.

  Šobrīd jau ir iespējams pieteikties MMU 4. nodarbībai, kas notiks 3. martā, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

  Uz 4. nodarbību esam rezervējuši vietu tiem 53 dalībniekiem, kas piedalījās 3. nodarbībā un izteica vēlmi piedalīties arī MMU 4. nodarbībā. Lūdzam šiem dalībniekiem apstiprināt savu dalību, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu!


  24.01.2012.

  2012. gada 4. februārī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) trešā nodarbība.

  Trešās nodarbības lekciju temati:
  • Par matemātikas dažām īpatnībām un spēlēm (LU FMF asociētais profesors Andrejs Cibulis);
  • Matemātiskās indukcijas metode (LU FMF doktorante Aija Cunska).

  Reģistrēšanās nodarbībai notiks LU FMF 1. stāva gaitenī un sāksies 10:30. Nodarbība ilgs no 11:00 līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pauzīte, kuras sarūpēšanā šoreiz atkal atbalstu sniegs arī FAZER.

  Lai pieteiktos MMU 3. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus (arī šoreiz īpaši noderēs zīmulis, dzēšgumija, lineāls);
  • papīru pierakstiem (vēlams - rūtiņu);
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  18.01.2012.

  Par spīti aizputinātājiem ceļiem Mazās matemātikas universitātes (MMU) 2. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem varat apskatīt diagrammā:

  2. nodarbībā tika apbalvota 1. nodarbībā notikušā MMU logo konkursa uzvarētāja Marija Čalkina (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 10. klase). Izmantojot Marijas skici, A. Liepas NMS māksliniece Agnese izveidoja trīs MMU logo variantus, kuri visi tiks izmantoti, vadoties pēc nepieciešamības:

  Tika apbalvoti vēl 3 konkursa dalībnieki.
  • Par labu ideju tika apbalvots Mārtiņš Bankovs (Rīgas 6. vidusskola, 10. klase):
  • Par veiksmīga saukļa radīšanu tika apbalvots Oļegs Matvejevs (Rīgas Ostvalda vidusskola, 10. klase):
  • Par labu māksliniecisko izpildījumu tika nosūtīts apbalvojums arī skolotājai Vijai Garkājei (Priekuļu vidusskola):

  2. nodarbībā tika apbalvoti arī 1. nodarbības pārbaudes darba veiksmīgākie risinātāji:

  10. klašu grupā: Aleksejs Popovs (Rīgas 10. vidusskola, 8. klase);
  11. klašu grupā: Matīss Ķeiris (Druvas vidusskola);
  12. klašu grupā: Edvins Ļetko (Jelgavas 6. vidusskola).

  Diemžēl uz 2. nodarbību neieradās Dmitrijs Galašins (Rīgas Purvciema vidusskola), kurš balvu varēs saņemt MMU 3. nodarbībā!

  Šoreiz atbalstu pusdienu pauzes sagādāšanā sniedza ne tikai LU FMF, bet arī FAZER, dodot iespēju dalībniekiem mieloties ar gardajām Fazer Laužamajām maizēm un Mellajām rupjmaizēm, kā arī nogaršot dažāda veida Fazer šokolādes!

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbību saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”). Tāpat publicējam arī 2. nodarbības foto materiālus. Diemžēl mums ir radušies sarežģījumi ar nodarbību videomateriāliem. Ceram, ka tos varēsim publicēt šī mēneša laikā.

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” publicējam arī:
  • 2. nodarbības pārbaudes darbu ar pareizajām atbildēm;
  • 2. nodarbības pārbaudes darba rezultātus;
  • 2. nodarbības mājas darbu;
  • 1. nodarbības mājas darba rezultātus;
  • 1. nodarbības mājas darba atrisinājumus.

  Šobrīd jau ir iespējams pieteikties MMU 3. nodarbībai, kas notiks 4. februārī, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu.

  Uz 3. nodarbību esam rezervējuši vietu tiem 92 dalībniekiem, kas piedalījās 2. nodarbībā un izteica vēlmi piedalīties MMU 3. nodarbībā. Lūdzam arī šiem dalībniekiem apstiprināt savu dalību, aizpildot elektronisko pieteikšanās formu!
  Diemžēl uz MMU 2. nodarbību ieradās tikai 154 dalībnieki (no 236, kas bija pieteikušies), tāpēc vēlreiz lūdzam laicīgi paziņot, ja esat pieteicies uz nodarbību, bet dažādu iemeslu dēļ nevarat uz to ierasties, jo mēs rēķināmies ar katru potenciālo dalībnieku!


  15.12.2011.

  2012. gada 14. janvārī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) otrā nodarbība.

  Lekciju temati:
  • Fraktāļi (LU FMF Matemātiskās analīzes katedras vadītāja, asociētā profesore Inese Bula);
  • Kriptogrāfija (LU FMF asociētais profesors Jānis Buls, doktorants Edmunds Cers).

  Nodarbība sāksies 11:00 un ilgs līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pauzīte, kuras sarūpēšanā šoreiz atbalstu sniedz arī FAZER.
  Uz nodarbību gan jāierodas pirms 11:00, lai varētu paspēt piereģistrēties un ieņemt labākās vietas (reģistrēšanās sākas jau 10:30).

  Lai pieteiktos MMU 2. nodarbībai, jāaizpilda elektroniskā pieteikšanās forma. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus (šoreiz īpaši noderēs zīmulis, dzēšgumija, lineāls);
  • papīru pierakstiem (vēlams - rūtiņu);
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  Lūdzam rēķināties, ka lielās auditorijas varētu būt vēsas!

  06.12.2011.

  Mazās matemātikas universitātes (MMU) 1. nodarbība ir veiksmīgi norisinājusies. Prieks atzīt, ka šajā gadījumā „pirmie kucēni nav jāslīcina”. Paldies dalībniekiem par jaukajiem vārdiem aptaujas lapiņās! Protams, ņemsim vērā arī dalībnieku ieteikumus un mēģināsim nākamo MMU nodarbību padarīt dalībniekiem vēl tīkamāku.

  Iepriekš norādījām, ka 1. nodarbībā varēs piedalīties tikai 170 dalībnieki. Lielās atsaucības dēļ radām iespēju nodarbībās piedalīties 215 dalībniekiem. Diemžēl daudziem nācās arī atteikt dalību nodarbībā, tāpēc jo vairāk žēl bija, ka uz 1. nodarbību no 215 dalību pieteikušajiem dalībniekiem ieradās tikai 156 skolēni un 13 skolotāji. Lūdzam nākamreiz laicīgi paziņot, ja esat pieteikušies uz nodarbību, bet dažādu iemeslu dēļ nevarat uz to ierasties!

  MMU apmeklēja dalībnieki no tuvākām un tālākām Latvijas skolām. Sadalījumu pa reģioniem var apskatīt diagrammā:

  Dalībai MMU 2. nodarbībā, kas tiks organizēta 14. janvārī, esam jau reģistrējuši 144 dalībniekus, kas piedalījās 1. nodarbībā. No 15. decembra mūsu mājas lapā būs iespējams pieteikties uz atlikušo 71 vietām dalībai 2. nodarbībā.

  Publicējam abu lekciju datorprezentācijas, lai arī citi interesenti var iepazīties ar nodarbību saturu (skatīt sadaļu „2011./2012. m.g.”). Tuvākajā laikā publicēsim arī 1. nodarbības foto un video materiālus.

  Sadaļā „2011./2012. m.g.” pieejams arī 1. nodarbības pārbaudes darbs ar pareizajām atbildēm un 1. nodarbības mājas darbs.


  09.11.2011.

  Šī gada 3. decembrī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes (LU FMF) telpās, Zeļļu ielā 8, notiks Mazās matemātikas universitātes (MMU) pirmā nodarbība.

  Dzīvē daudzas parādības, norises un notikumi ir nejauši. Vai šādu notikumu iestāšanās iespējas var novērtēt? Atbildi uz šo jautājumu dod klasiskā varbūtību teorija, kura sāka veidoties pirms 500 gadiem. Mūsdienās tā tiek lietota daudzās zinātņu nozarēs. Tās pamatjēdzienus un dažas klasiskās teorēmas aplūkosim nodarbības pirmajā daļā (LU FMF lektors Jānis Smotrovs).

  Nodarbības otrajā daļā, praktiski darbojoties, uzzināsim, kas kopīgs regulāriem daudzskaldņiem un planāriem grafiem (LU FMF docente, LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas vadītāja p.i. Dace Bonka).

  Pirmā nodarbība sākas 11:00 un ilgst līdz 15:00. Starp nodarbības daļām ir paredzēta neliela pauzīte. Uz nodarbību gan jāierodas pirms 11:00, lai varētu paspēt piereģistrēties un ieņemt labākās vietas.

  Lai pieteiktos MMU 1. nodarbībai, līdz 1. decembrim jāaizpilda elektroniskā anketa Latvijas Universitātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas mājas lapā http://nms.lu.lv. Ja ir kādas neskaidrības, droši rakstiet mums uz nms@lu.lv.

  Neaizmirstiet paņemt līdzi:
  • rakstāmpiederumus;
  • papīru pierakstiem;
  • kalkulatoru;
  • personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

  09.09.2011.

  Šogad pēc ilgāka pārtraukuma tiek atjaunotas Mazās matemātikas universitātes nodarbības. Nodarbības notiks LU Fizikas un matemātikas fakultātes telpās, Zeļļu ielā 8. Plānots, ka nodarbības notiks reizi mēnesī, sestdienās. Pirmā nodarbība notiks 3. decembrī. Katru reizi būs divas lekcijas - viena par modernās elementārās matemātikas ("olimpiāžu matemātikas") tēmām, otra - populārzinātniska lekcija par aizraujošām augstākās matemātikas tēmām. Lektori būs LU FMF pasniedzēji un studenti.

  Nodarbību sākums plkst. 11:00. Katras lekcijas ilgums 90 min. Dalība MMU nodarbības ir bez maksas. Lūdzam iepriekš pieteikties uz nodarbībām, lai varam garantēt vietu auditorijā.

  Lekciju temati un lektori tiks precizēti vēlāk!

  Balstoties uz nodarbību apmeklejumu, pārbaudes darbu un mājas darbu rezultātiem, tiks izveidota punktu sistēma, saskaņā ar kuru mācību gada beigās dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti.


 

LU NMS