nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Mazā matemātikas universitāte

   Nodarbība  Prezentācijas un lekciju materiāli  Video   Foto   Pārbaudes darba atrisinājumi   PD rezultāti   Mājas darbs   MD atrisinājumi   MD rezultāti 
   3. decembris   Daudzskaldņi un planāri grafi:  
    Klasiskā varbūtību teorija:  
  MS Word
  MS Word
  MS Word  MS Word
   MS Word
   MS Word   MS Word  MS Word
   14. janvāris   Fraktāļi:  
    Kriptogrāfija:  
    Grupu darbs kriptogrāfijā:
  • Uzdevumi:
  • Atrisinājumi:
  MS Word
  MS Word  MS Word   MS Word
    MS Word
    MS Word  MS Word   MS Word
   4. februāris   Matemātiskās indukcijas metode:  
    Par matemātikas dažām īpatnībām un spēlēm:  
  MS Word
  MS Word
  MS Word   MS Word
    MS Word
    MS Word  MS Word   MS Word
   3. marts   Brauna kustība:  
    Matemātiskā modelēšana: un  
  MS Word


  MS Word un MS Word
   Foto   MS Word
    MS Word
    MS Word  MS Word   MS Word
   31. marts   Statistiskais eksperiments varbūtību teorijā.
  Kā vēl var aprēķināt notikumu varbūtības?:  
    Paradoksāli uzdevumi:  

  MS Word
  MS Word
   Foto   MS Word
    MS Word
    MS Word  MS Word   MS Word
   30. aprīlis   Ievads miglainajā matemātikā:  
    Netradicionāls ieskats skolas matemātikā:  
  MS Word
  MS Word
  MS Word   MS Word
    MS Word

 

LU NMS