nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Mazā matemātikas universitāte

   Nodarbība  Prezentācijas un lekciju materiāli  Video   Foto   Pārbaudes darba atrisinājumi   PD rezultāti   Mājas darbs   MD atrisinājumi   MD rezultāti 
   6. oktobris   Daudzstūri rūtiņu plaknē:  
    Haoss un periodiskie punkti:  
    Google+ foto  
   
   
   
   
   3. novembris   Galīgās ģeometrijas:  
    Algoritmi un to sarežģītība:  
      Google+ foto  
   
   
   
   
   1. decembris   Kā dalīt ar nulli un bezgalību?!  
    Grafu teorija un tās pielietojumi:  
      Google+ foto  
   
   
   
   
   12. janvāris   Kā noķert zaķi jeb Dirihlē principa pielietojumi:  
    Integrālis, atvasinājums - tie tik ir rīki!  
        Google+ foto  
   
   
     
   2. februāris   Soli pa solim ģeometrijas uzdevumi:  
    Paradoksāli uzdevumi II:  
       
   
   
     
   2. marts   Lineārā programmēšana:
    Kongruences un to lietojumi:
               
   6. aprīlis                

 

LU NMS