nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes matemātikas skolas arhīvs

2002./03.m.g. rezultāti

  34.mācību gada NMS uzdevumu risināšanā 5 kārtās vislabāk veicies:

  9.klase

  Andrejam Mošānam no Daugavpils 10.vidusskolas - 168 punkti;
  Aleksandram Bogdanovam no Liepājas pilsētas 12.vidusskolas (8.kl.) - 163 punkti;
  Jevgēnijam Macukam no Daugavpils 10.vidusskolas - 135 punkti

  10.klase

  Evitai Pūrei no Brocēnu vidusskolas - 141 punkts;
  Laumai Pretkalniņai no Rīgas 64.vidusskolas - 113 punkti;
  Andrejam Loginovam no Daugavpils 3.vidusskolas - 89 punkti;

  11.klase

  Jūlijai Kurbatei no Daugavpils 13.vidusskolas - 62 punkti;
  Arturam Nikolajevam no Daugavpils 13.vidusskolas - 60 punkti;
  Sigitai Saulītei no Ziemeļvalstu ģimnāzijas - 41 punkts;

  12.klase

  Edgaram Brālītim no Jēkabpils 3.vidusskolas - 206 punkti;
  Henrijam Reihenovam no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas - 137 punkti;
  Valdim Takerim no Rīgas 49.vidusskolas - 118 punkti.

  Vēlam visiem dalībniekiem labas liecības ;) un ceram uz atsaucību arī nākamajā mācību gadā!

  Darbu labotāji: Agnese Zalcmane, Uldis Barbans, Aleksandrs Belovs, Zane Broka,
  Aigars Gedroics, Krists Jirgens, Mārtiņš  Kalvāns, Baiba Kanašēvica,
  Jānis Ojers, Māris Ozols, Renāte  Praude, Agnis Škuškovniks


 

LU NMS