nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes matemātikas skolas arhīvs

2005./06.m.g. rezultāti

  37. NMS mācību gada 4 kārtās vislielākais atrāviens no sekotājiem izdevies sekojošiem skolēniem:

  9.klase

  Mārtiņš Kokainis ( Viesītes pamatskola ) - 380 punkti
  Dmitrijs Zabrodins ( Daugavpils 9.vidusskola ) - 135 punkti

  10.klase

  Arīna Siņakova ( Rīgas 32.vidusskola ) - 198 punkti
  Santa Sauša ( Jēkabpils Valsts ģimnāzija ) - 108 punkti
  Aleksandrs Bogorods ( Jēkabpils 2.vidusskola ) - 67 punkti
  Andrejs Stupins ( Rīgas 45.vidusskola ) - 59 punkti

  11.klase

  Aleksandrs Bogdanovs ( Liepājas pilsētas 12.vidusskola ) - 282 punkti
  Kārlis Lauders ( Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ) - 267 punkti
  Agnis Āriņš ( Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ) - 213 punkti
  Jevgenija Aprinceva ( Daugavpils 10.vidusskola ) - 184 punkti

  12.klase

  Zane Glāzniece ( Rīgas Tirdzniecības tehnikums ) - 235 punkti
  Nataļja Avramenko ( Rīgas Universālā vidusskola ) - 100 punkti
  Līva Medne ( Āgenskalna Valsts ģimnāzija ) - 87 punkti
  Edgars Ābols ( Jūrmalas 1.ģimnāzija ) - 70 punkti


  Darbu labotāji: Marina Avlasenko, Sergejs Bekasovs, Inese Bērziņa, Sanda Blomkalna, Juris Cielēns, Jānis Cīmurs, Dmitrijs Lapidus, Lauma Pretkalniņa, Inga Rumkovska, Zane Škuškovnika, Artūrs Verza, Sandra Zabarovska, Agnese Zalcmane.


 

LU NMS