nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes matemātikas skolas arhīvs

2006./07.m.g. rezultāti

  38. NMS mācību gada 4 kārtās vislielākais atrāviens no sekotājiem izdevies sekojošiem skolēniem:

  9.klase
  Jurim Venčelam no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas - 138 punkti;
  Laurim Vehi no Valkas ģimnāzijas - 80 punkti;

  10.klase
  Mārtiņam Kokainim no Viesītes pamatskolas - 402 punkti;
  Denisam Vasiļjevam no Brocēnu vidusskolas - 254 punkti;
  Mārtiņam Otikovam no Rīgas 2. vidusskolas - 190 punkti;
  Ievai Ozolai no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas - 127 punkti;
  Laurai Segliņai no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas - 118 punkti;
  Jānim Barkovskim no Jēkabpils 3. vidusskolas - 116 punkti;
  Aijai Murānei no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas - 111 punkti;

  11.klase
  Gintai Podniecei no Zvejniekciema vidusskolas - 278 punkti;
  Andrim Balodim no Siguldas Valsts ģimnāzijas - 134 punkti;
  Aleksandram Bogorodam no Jēkabpils 2. vidusskolas - 129 punkti;

  12.klase
  Aleksandram Bogdanovam no Liepājas pilsētas 12. vidusskolas - 265 punkti;
  Dainai Balodei no Siguldas Valsts ģimnāzijas - 185 punkti;
  Edgaram Skruodim no Valkas ģimnāzijas - 164 punkti;
  Dmitrijam Borovikovam no Rēzeknes 2. vidusskolas - 144 punkti.

  Izsakām atzinību arī Jurim Larinovskim, Jānim Larinovskim, Gunai Bērziņai un Aleksandram Kirilovam - viņi ir starp nedaudzajiem, kas risināja līdz pat 3.kārtai (ieskaitot).


  Darbu labotāji: Marina Avlasenko, Sergejs Bekasovs, Inese Bērziņa, Jānis Cīmurs, Laura Freija, Rūdolfs Kreicbergs, Dmitrijs Lapidus, Zane Loča, Lauma Pretkalniņa, Laila Rācene, Inga Rumkovska, Sandra Zabarovska.


 

LU NMS