nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes matemātikas skolas arhīvs

2007./08.m.g. rezultāti

  39. NNV mācību gada vislabākie rezultāti ir sekojošiem skolēniem:

  9.klase
  Jānim Smilgam* no Salas vidusskolas (Jēkabpils raj.) - 257 punkti;
  Jevgenijai Aksjonovai no Rīgas 60.vidusskolas - 242 punkti;

  10.klase
  Sofijai Romanyukai no Rīgas 10.vidusskolas - 339 punkti;
  Gintai Garkājei* no Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas - 194 punkti;

  11.klase
  Jevgēnijam Vihrovam no Rīgas 92.vidusskolas - 313 punkti;
  Jānim Barkovskim no Jēkabpils 3. vidusskolas - 131 punkti;
  Timofejam Zaicevam* no Jēkabpils Valsts ģimnāzijas – 104 punkti;

  12.klase
  Ansim Ozoliņam* no Rīgas Teikas vidusskolas - 195 punkti;
  Gintai Podniecei* no Zvejniekciema vidusskolas - 186 punkti;

  * skolēni, kuri risināja NNV uzdevumus tikai līdz 3.kārtai(ieskaitot).

  Izsakām atzinību arī Jurim Larinovskim, Jānim Larinovskim, Gunai Bērziņai un Aleksandram Kirilovam - viņi ir starp nedaudzajiem, kas risināja līdz pat 3.kārtai (ieskaitot).


  Darbu labotāji: Dace Bonka, Laura Freija, Zane Kaibe, Rūdolfs Kreicbergs, Lauma Pretkalniņa, Laila Rācene, Sandra Zabarovska, Vents Valle, Madars Virza, Nikolajs Zikovs, Māris Zinbergs.


 

LU NMS