nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes matemātikas skolas arhīvs

2008./09.m.g. rezultāti

40. Neklātienes nodarbību vidusskolēniem mācību gadu ar izciliem rezultātiem, piedaloties visās 5 kārtās, ir beidzis Rīgas 92. vidusskolas 12. klases skolēns JEVGĒNIJS VIHROVS, iegūstot 373 punktus no 380 maksimāli iespējamiem!

Izsakām atzinību arī Kristapam Briškam, Nesteram Kovaļkovam, Svetlanai Mičko, Jānim Miķēnam un Karīnai Vildei - par veiksmīgu piedalīšanos Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem!

Diemžēl šajā mācību gadā atsaucība nebija tik liela kā citus gadus, tāpēc lūdzam Jūsu ieteikumus, kā uzlabot Neklātienes nodarbības vidusskolēniem!

Darbu labotāji: Agnis Andžāns, Dace Bonka, Laura Freija, Zane Kaibe, Diāna Mežecka, Lauma Pretkalniņa, Agnese Šuste, Laila Rācene, Sandra Zabarovska, Madars Virza, Māris Zinbergs.


 

LU NMS