nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Neklātienes nodarbības vidusskolēniem

2010./11.m.g. rezultāti

42. neklātienes nodarbību vidusskolēniem mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies. Šogad nodarbībās piedalījās ~100 skolēni no visas Latvijas.

Apsveicam skolēnus, kuri NNV ieguvuši vislabākos rezultātus:
9. klase

 • Simona Klodža – Vecpiebalgas vidusskola, 251 punkts;
 • Kristīne Kuzmane – Vecpiebalgas vidusskola, 174 punkti;
 • Daniils Sidorovs – Rīgas Herdera vidusskola, 134 punkti.
10. klase
 • Leonts Stepanovs – Rīgas Valsts tehnikums, 195 punkti
 • Dmitrijs Plaunovs – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, 183 punkti
 • Žanete Zommere – Vecpiebalgas vidusskola, 183 punkti
 • Violeta Pancakova – Krāslavas Valsts ģimnāzija, 163 punkti
 • Pauls Pierhurovičs – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 156 punkti
11. klase
 • Antra Kanušniece – Vecpiebalgas vidusskola, 251 punkts
 • Vitālijs Brejevs – Rīgas 34. vidusskola, 235 punkti
 • Artjoms Krivčenko – Rīgas 34. vidusskola, 202 punkti
 • Antons Baronovs – Rīgas 34. vidusskola, 197 punkti
 • Maksims Sokolovs – Rīgas 34. vidusskola, 192 punkti
 • Artūrs Drozdovs – Rīgas 34. vidusskola, 138 punkti
12. klase
 • Uldis Dzilna – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 216 punkti
 • Artjoms Faļtins – Rīgas 13. vidusskola, 149 punkti

Izsakām atzinību arī: Rūdolfam Bedrikovam (9. klase), Viktorijai Perecai (10. klase) un Baibai Dumpei (12. klase) - viņi ir starp nedaudzajiem, kas risināja visu 4 kārtu uzdevumus.

Darbu labotāji:Maruta Avotiņa, Jānis Baradaks, Ilmārs Cīrulis, Laura Freija, Mārtiņš Kokainis, Lauma Pretkalniņa, Jevgēnijs Vihrovs, Madars Virza, Māris Zinbergs.


 

LU NMS