nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pieteikšanās Neklātienes nodarbībām vidusskolēniem


  Lai piedalītos NNV, 2012. gadā no 3. septembra līdz 28. septembrim jāatsūta pieteikums tādā veidā (pa parasto vai elektronisko pastu), kādā vēlēsities piedalīties (saņemt sūtījumus un sūtīt risinājumus).

 • Ja izvēlaties sūtīt elektroniski, tad jāsūta vāstule uz nms@lu.lv ar norādi "Pieteikums NNV"

  Pieteikumā jānorāda:
  • vārds, uzvārds;
  • skola;
  • klase;
  • e-pasta adrese;
  • kontakttālrunis;
  • matemātikas skolotāja(s) vārds, uzvārds.

 • Ja izvēlaties sūtīt pa parasto pastu, tad pieteikums jāsūta uz adresi:
  LU A. Liepas NMS. Pieteikums NNV.
  Fizikas un matemātikas fakultāte
  Latvijas Universitāte
  Zeļļu iela 8
  Rīgā, LV – 1002

  Turklāt pie sūtījuma jāpievieno jauna pastmarka/-as Ls 0,40 vērtībā.


 • Pieteikumā jānorāda:
  • vārds, uzvārds;
  • skola;
  • klase;
  • pasta adrese;
  • kontakttālrunis;
  • matemātikas skolotāja(s) vārds, uzvārds.

 

LU NMS