nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

    Neklātienes nodarbības vidusskolēniem (NNV) nozīmē saraksti starp skolēniem un LU A. Liepas NMS darbiniekiem mācību gada laikā (parasti no oktobra līdz maijam). Skolēni saņem teorijas materiālus un uzdevumus, kas noteiktā laikā (~1 mēnesī) ir jāatrisina un risinājumi jāatsūta uz e-pasta adresi nms@lu.lv. NNV vadītāji, piesaistot studentus un citus entuziastus, iesūtītos darbus izlabo un izlabotos darbus kopā ar jauniem uzdevumiem un teorijas materiālu izsūta atpakaļ skolēniem. Šādā veidā mācību gada laikā notiek 4 - 5 nodarbības.

    Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem var piedalīties jebkurš Latvijas vispārizglītojošo skolu 9. - 12. klašu izglītojamais, kā arī tie, kuri mācās atbilstošajās klasēs vai kursos citās mācību iestādēs (lūgums norādīt, kurai klasei attiecīgais kurss atbilst). Pieteikties dalībai NNV kārtējā mācību gadā var mācību gada sākumā septembrī (par to mācību gada sākumā tiek paziņots šajā mājas lapā). Pēdējos gados sarakste ar skolēniem tiek organizēta divējādi: pa parasto pastu ar vēstulēm (šajā gadījumā dalībniekiem pie sūtījuma vēstulē jāpievieno jauna pastmarka Ls 0,40 vērtībā) vai pa elektronisko pastu, sūtot e-pastu ar MSWord dokumentiem pielikumā. Katram dalībniekam, sūtot pieteikumu, ir jāizvēlas, kādā veidā viņš grib saņemt un sūtīt NNV materiālus (gan sūtīšana, gan saņemšana var būt tikai vienā veidā, t. i., ja izvēlaties saņemt materiālus pa e-pastu, tad atrisinājumi arī jāsūta pa e-pastu un ne citādi; ja izvēlaties saņemt materiālus pa parasto pastu, tad arī atrisinājumus mums sūtiet aploksnē pa parasto pastu).

    Neskaitot iespējamos sūtīšanas izdevumus, dalība Neklātienes nodarbībās vidusskolēniem ir bezmaksas pasākums.

    Sākot ar 2009./2010. mācību gadu cītīgākajiem NNV dalībniekiem tiek izsūtīti sertifikāti par dalību šajās nodarbībās.

    NNV ir iespēja strādāt universitātes pasniedzēju, doktorandu un labāko studentu vadībā daudziem Latvijas jaunajiem matemātiķiem un datorspeciālistiem palīdzējusi izvēlēties savu dzīves ceļu. Ticam, ka tā palīdzēs arī daudziem no Jums.


 

LU NMS