nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti vairāk nekā 4500 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 2001.gada 29. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, Rīgas Valsts tehnikumā, LU Brīvības bulv. 32, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā un Rīgas 2.vidusskolā.

Pavisam piedalījās 3016 skolēnu, tai skaitā arī no 2., 3. un 4. klases. 462 no tiem tiks apbalvoti (32 - I vietas, 76 - II vietas, 144 - III vietas un 210 - atzinības).

Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts, par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 572 skolēni (44 no tiem mācījās tikai 2.-4.klasē), no kuriem apbalvoti 78, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 320.
6.klašu grupā - 463 skolēni, apbalvoti 89 , bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 115.
7.klašu grupā - 549 skolēni, apbalvoti 70, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 265.
8.klašu grupā - 418 skolēni, apbalvoti 67, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 286.
9.klašu grupā - 288 skolēni, apbalvoti 36, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 172.
10.klašu grupā - 281 skolēni, apbalvoti 35, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 104.
11.klašu grupā - 252 skolēni, apbalvoti 60, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 58.
12.klašu grupā - 193 skolēni, apbalvoti 27, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 65.
 

LU NMS