nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Vispārēja statistika

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti vairāk nekā 4500 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 2002.gada 28. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, LU Brīvības bulv. 32, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 2.vidusskolā un Rīgas 3.vidusskolā.

Pavisam piedalījās 3135 skolēnu, tai skaitā arī no 3. un 4. klases. 382 no tiem tiks apbalvoti (24 - I vietas, 63 - II vietas, 119 - III vietas un 176 - atzinības).

Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts, par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 623 skolēni (28 no tiem mācījās tikai 3.-4.klasē), no kuriem apbalvoti 75, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 128.
6.klašu grupā - 494 skolēni, apbalvoti 56 , bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 332.
7.klašu grupā - 454 skolēni, apbalvoti 45, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 259.
8.klašu grupā - 481 skolēns, apbalvoti 59, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 240.
9.klašu grupā - 341 skolēni, apbalvoti 39, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 139.
10.klašu grupā - 280 skolēni, apbalvoti 45, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 125.
11.klašu grupā - 230 skolēni, apbalvoti 25, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 136.
12.klašu grupā - 231 skolēni, apbalvoti 38, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 80.
 

LU NMS