nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pateicības

LIELU PALDIES sakām A/S "Liepājas papīrs" par piegādāto papīru olimpiādes norisei!
Paldies sakām arī visiem, kas atsaucās un piedāvāja savu palīdzību!

Vispārēja informācija

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti vairāk nekā 4700 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 2003.gada 27. aprīlī 6 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 2.vidusskolā, Rīgas 3.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā.

Pavisam piedalījās 3229 skolēnu, tai skaitā arī no 3. un 4. klases. 409 no tiem apbalvoti (29 - I vietas, 57 - II vietas, 107 - III vietas un 216 - atzinības).

Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts (vai netika kārtīgi ierakstīts tīrrakstā), par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 611 skolēni (37 no tiem mācījās tikai 3.-4.klasē), no kuriem apbalvoti 83, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 304.

6.klašu grupā - 602 skolēni, apbalvoti 88 , bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 219.

7.klašu grupā - 464 skolēni, apbalvoti 38, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 322.

8.klašu grupā - 371 skolēns, apbalvoti 40, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 270.

9.klašu grupā - 432 skolēni, apbalvoti 57, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 109.

10.klašu grupā - 332 skolēni, apbalvoti 45, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 132.

11.klašu grupā - 232 skolēni, apbalvoti 33, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 140.

12.klašu grupā - 185 skolēni, apbalvoti 29, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 116

Apbalvoti skolēni sākot ar

5.klasē - 22 punktiem

6. klasē 25 punktiem

7. klasē 17 punktiem

8. klasē 17 punktiem

9. klasē 26 punktiem

10. klasē 25 punktiem

11. klasē 16 punktiem

12. klasē 16 punktiem

Žūrijas komisijai ir tiesības vietas un atzinības piešķirt nevis tikai vadoties pēc punktu kopsummas, bet izvērtējot katru darbu individuāli. Tāpēc citi skolēni ieguvuši atzinību ar mazāku punktu kopskaitu, jo īpaši veiksmīgi risinājuši un atrisinājuši kādu grūtu uzdevumu, ar kuru viņa klašu grupā spējuši tikt galā tikai daži skolēni. Lūdzam saprast to, ka ar šīm DAŽĀM speciālbalvām (atzinībām) par grūto uzdevumu risināšanu vēlamies APBALVOT šos DAŽUS skolēnus, nevis noniecināt citu skolēnu darbus, kam ir tik pat (vai pat vairāk) punktu, bet atzinības tomēr nav. Tas, kas ticis galā ar grūto uzdevumu, ir pelnījis, lai to pamana! Lūdzam - neesiet skaudīgi un nenovīdīgi! Nākošgad būsim spiesti noformēt šajā gadījumā atzinības izteikšanu savādāk - kā speciālbalvu, pateicoties cilvēkiem, kuri nevēlas iedziļināties iemeslos, kāpēc daži darbi tiek izcelti pārējo vidū.

Šāda vērtēšana nav nekāds jaunievedums - tā ir darīts vienmēr, tikai tāpēc, ka rezultāti mūsu pūļu rezultātā kļūst vieglāk pārskatāmi jebkuram cilvēkam (ko, cerams, visi novērtē pozitīvi), cilvēki sāk pamanīt dažādas, viņuprāt, "netaisnības". Lūdzam saprast, ka darbi TIEK vērtēti objektīvi, pēc daudzu gadu gaitā izstrādātas sistēmas, ko mēs negrasāmies mainīt. Protams, iespējamas kļūdas, tāpēc Jūsu iebildumus uzmanīgi uzklausīsim jebkurā gadījumā.

Laureāti, kas vēl nav saņēmuši savus diplomus (I, II, III vietu, kā arī atzinību ieguvēji) un medaļas (I-III vietu ieguvēji), tās var dabūt LU NMS, Rīgā, Zeļļu ielā 8, Namiņā, iepriekš piesakoties pa tel.67033738.
 

LU NMS