nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pateicības

Sakām paldies visiem, kas atsaucās un piedāvāja savu palīdzību!

Paldies arī tiem, kas mūs iepriecināja ar laicīgi iesūtītiem pieteikumiem, īpaši liels paldies tiem, kas centās ievērot mūsu lūgumus (grūtākais no tiem, kā izrādās, ir sakārtot skolēnus pēc skolotājiem, kā arī norādīt kontaktpersonu ar kontaktinformāciju (telefona num., e-mail)) un atviegloja mūsu darbu! :)
Īpaši gribas paslavēt Liepājas un Liepājas raj. skolas un daudzās mazās lauku skolas, kuru attieksme pret šo pasākumu ir daudz nopietnāka nekā dažām labām lielām skolām!

Izlozē tika noskaidrots laimīgais NMS garšīgās speciālbalvas par pareizi noformētu un laicīgi iesūtītu pieteikumu ieguvējs, un to iegūst Preiļu 1.pamatskola.
Otra speciālbalva - par pirmo saņemto pareizi noformēto pieteikumu -
tiek piešķirta Balvu pamatskolai!
(Uzklikšķinot uz šo skolu nosaukumiem, varat apskatīties, kādi izskatījās šie pieteikumi, un pacentieties nākamajā gadā, lai Jūsu pieteikumi būtu tikpat pareizi noformēti!)

Vispārēja informācija

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti vairāk nekā 4600 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 2004.gada 25. aprīlī 6 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 2.vidusskolā, Rīgas 3.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā.

Pavisam piedalījās 3293 skolēnu, tai skaitā arī no 3. un 4. klases. 475 no tiem tika apbalvoti (35 - I vietas, 92 - II vietas, 131 - III vietas un 217 - atzinības).

Laureātu apbalvošanas pasākums notika 2004.gada 30.maijā.

Laureāti, kas vēl nav saņēmuši savus diplomus (I, II, III vietu, kā arī atzinību ieguvēji) un medaļas (I-III vietu ieguvēji), tās var dabūt LU NMS, Rīgā, Zeļļu ielā 8, Namiņā, iepriekš piesakoties pa tel.67033738.

Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts (vai netika kārtīgi ierakstīts tīrrakstā), par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 623 skolēni (no tiem 2 3.klases un 25 4.klases skolēni), no kuriem apbalvoti 92, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 308.

6.klašu grupā - 554 skolēni, apbalvoti 83, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 372.

7.klašu grupā - 570 skolēni, apbalvoti 94, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 415.

8.klašu grupā - 385 skolēns, apbalvoti 48, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 291.

9.klašu grupā - 375 skolēni, apbalvoti 43, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 347.

10.klašu grupā - 358 skolēni, apbalvoti 49, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 276.

11.klašu grupā - 272 skolēni, apbalvoti 44, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 150.

12.klašu grupā - 156 skolēni, apbalvoti 22, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 100.

Apbalvoti skolēni sākot ar

5.klasē - 20 punktiem

6. klasē 14 punktiem

7. klasē 13 punktiem

8. klasē 17 punktiem

9. klasē 7 punktiem

10. klasē 14 punktiem

11. klasē 20 punktiem

12. klasē 15 punktiem


 

LU NMS