nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pateicības

  Pateicamies skolām, kas atsaucās mūsu lūgumam un atviegloja mums darbu, iesūtot pieteikumus jau līdz 25.martam!
  Sakām paldies visiem, kas atsaucās un piedāvāja savu palīdzību!

  Paldies tiem, kas mūs iepriecināja ar laicīgi iesūtītiem pieteikumiem, īpaši liels paldies tiem, kas centās ievērot mūsu lūgumus un atviegloja mūsu darbu! :)

  Izlozē olimpiādes apbalvošanas ceremonijas laikā tika noskaidrots (izlozēts) laimīgais NMS garšīgās speciālbalvas par pareizi noformētu un ieteicamajā termiņā iesūtītu pieteikumu ieguvējs - Preiļu 1.pamatskola (skolotāja Mairita Grišule). Izloze tika veikta starp visiem, kas atsūtīja grupas pieteikumu līdz 25.martam.

  Vēlamies izteikt pateicību tiem, kas nepieteica skolēnus, kuri paši nemaz nevēlas nākt uz olimpiādi, tā mazinot mums veicamo darbu, kas jāvelta, nodrošinot iespēju piedalīties tiem, kas nemaz nedomā to darīt. Ar lielāku atbildību pret šo pasākumu izturas ārpus Rīgas dzīvojošie (LIELS paldies par to!), jo viņi uz olimpiādi ieradās 80% no visiem pieteiktajiem. Savukārt Rīgas skolēni ieradās tikai 58% no visiem pieteiktajiem. Tas mūs sarūgtina, jo cenšamies nodrošināt telpas un dežurantus visiem pieteiktajiem, paredzot, ka saslims, vai kādu citu attaisnojošu iemeslu dēļ neieradīsies ~15% no visiem pieteiktajiem skolēniem. No kādas Rīgas "rekordskolas" mūs ar savu dalību olimpiādē pagodināja tikai 19,5%! no pieteiktajiem! Ja tik bezatbildīgi pret pasākumu attiektos visi, tad pasākumu normāli noorganizēt vispār nebūtu iespējams.
  Spriežot pēc šiem datiem, būtu jāsecina, ka visgrūtāk ar transportu vai lielākās izmaksas braucienam uz olimpiādi, ir tieši Rīgas pilsētā dzīvojošajiem. Dīvaini, vai ne?
  Paldies tiem skolotājiem un dalībniekiem no Rīgas, kas neveido šo nepatīkamo statistiku! Mēs tiešām to novērtējam!

Vispārēja informācija par notikušo olimpiādi

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, varēja piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti vairāk nekā 4000 skolēnu pieteikumi.
Olimpiāde notika 2005.gada 24. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - Latvijas Universitātes centrālajā ēkā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 2.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā.
Pavisam piedalījās 2802 skolēni, tai skaitā arī no 3. un 4. klases.
Šajā mācību gadā olimpiādē piedalījās skolēni no 201 Latvijas skolas. Puse dalībnieku ir no Rīgas un Rīgas rajona, pārējie no citām Latvijas vietām.
391 no tiem tiks apbalvoti (26 - I vietas, 66 - II vietas, 131 - III vietas un 168 - atzinības).
Olimpiādes noslēgums un laureātu apbalvošana notika 29.maijā.

Laureāti, kas vēl nav saņēmuši savus diplomus (I, II, III vietu, kā arī atzinību ieguvēji) un medaļas (I-III vietu ieguvēji), tās var dabūt LU NMS, Rīgā, Zeļļu ielā 8, Namiņā, iepriekš piesakoties pa tel.67033738.
Sekojošajā tabulā redzams, cik skolēni no katras klašu grupas ir piedalījušies, kā arī cik apbalvoto ir katrā klasē.

  Dalībnieku skaits no tiem mazāk nekā 10 punktus saņēma I vietu ieguva
(par cik punktiem)
II vietu ieguva
(par cik punktiem)
III vietu ieguva
(par cik punktiem)
Atzinības saņēma
(par cik punktiem)
Kopā apbalvotie
5.klase
(ieskaitot 2 3.kl. un 21 4.kl. skolēnus)
428 203 6
(34-39)
10
(28-33)
22
(22-27)
23
(19-21)
61
(sākot ar 19 p.)
6.klase 478 214 7
(33-39)
15
(25-31)
20
(22-24)
38
(18-21)
80
(sākot ar 18 p.)
7.klase 438 245 1
(38)
10
(28-33)
22
(22-26)
35
(18-21)
68
(sākot ar 18 p.)
8.klase 402 120 5
(36-37)
10
(32-35)
17
(28-31)
25
(25-27)
57
(sākot ar 25 p.)
9.klase 303 229 1
(41)
3
(29-32)
10
(23-25)
13
(19-20)
27
(sākot ar 19 p.)
10.klase 295 118 2
(36-37)
8
(31-35)
24
(28-30)
8
(25-27)
42
(sākot ar 25 p.)
11.klase 268 138 3
(30-34)
7
(22-27)
8
(18-21)
16
(14-16)
34
(sākot ar 14 p.)
12.klase 190 103 1
(47)
3
(30-33)
8
(22-26)
10
(17-21)
22
(sākot ar 17 p.)

Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no risinātajiem uzdevumiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts (vai netika kārtīgi ierakstīts tīrrakstā), par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam ir 50 punktu.


 

LU NMS