nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Pateicības

 • Pateicamies skolām, kas atsaucās mūsu lūgumam un atviegloja mums darbu, iesūtot pieteikumus jau līdz 20.martam! Īpaši liels paldies tiem, kas centās ievērot mūsu lūgumus un atviegloja mūsu darbu! :)
 • Sakām paldies visiem, kas atsaucās un piedāvāja savu palīdzību!

  Olimpiādes apbalvošanas ceremonijas laikā tika noskaidrots (izlozēts) NMS garšīgās speciālbalvas par pareizi noformētu un ieteicamajā termiņā iesūtītu pieteikumu ieguvējs. Izloze tika veikta starp visiem, kas atsūtīja grupas pieteikumu līdz 20.martam.
  Balvu saņēma Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja Dace Andžāne.

  Vispārēja informācija par notikušo olimpiādi

  Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, varēja piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti 3999 skolēnu pieteikumi.
  Olimpiāde notika 2006.gada 23. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - Latvijas Universitātes centrālajā ēkā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas 2.vidusskolā, Rīgas 13.vidusskolā un N.Draudziņas ģimnāzijā.
  Pavisam piedalījās 2713 skolēni, tai skaitā arī no 3. un 4. klases.
  Šajā mācību gadā olimpiādē piedalījās skolēni no 223 Latvijas skolām. Puse dalībnieku ir no Rīgas un Rīgas rajona, pārējie no citām Latvijas vietām.
  478 no tiem tiks apbalvoti (37 - I vietas, 97 - II vietas, 136 - III vietas un 208 - atzinības).
  Sekojošajā tabulā redzams, cik skolēni no katras klašu grupas ir piedalījušies, kā arī cik apbalvoto ir katrā klasē.

     Dalībnieku skaits no tiem mazāk nekā 10 punktus ieguva (%) I vietu ieguva
   (par cik punktiem)
   II vietu ieguva
   (par cik punktiem)
   III vietu ieguva
   (par cik punktiem)
   Atzinības saņēma
   (par cik punktiem)
   Kopā apbalvotie
   5.klase
   (ieskaitot 1 no 3.kl.
   un 17 no 4.kl.)
   442 23,3% 6
   (43-48)
   15
   (37-41)
   15
   (33-36)
   52
   (28-32)
   88
   (sākot ar 28 p.)
   6.klase 363 59,5% 6
   (33-38)
   11
   (26-32)
   21
   (20-25)
   20
   (18-19)
   58
   (sākot ar 18 p.)
   7.klase 466 36,7% 4
   (46-50)
   17
   (35-43)
   27
   (30-34)
   34
   (25-29)
   82
   (sākot ar 25 p.)
   8.klase 369 41,7% 4
   (34-39)
   14
   (28-32)
   14
   (25-27)
   25
   (22-24)
   57
   (sākot ar 22 p.)
   9.klase 408 53,9% 5
   (34-38)
   12
   (28-32)
   22
   (22-27)
   22
   (18-21)
   61
   (sākot ar 18 p.)
   10.klase 284 28,5% 7
   (37-48)
   11
   (29-34)
   10
   (25-27)
   19
   (22-24)
   47
   (sākot ar 22 p.)
   11.klase 215 24,7% 2
   (50)
   9
   (40-45)
   17
   (35-36)
   13
   (28-34)
   41
   (sākot ar 28 p.)
   12.klase 166 15,1% 3
   (47-50)
   8
   (40)
   10
   (34-38)
   23
   (25-32)
   44
   (sākot ar 25 p.)

  Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no risinātajiem uzdevumiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts (vai netika kārtīgi ierakstīts tīrrakstā), par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam ir 50 punktu.

  33. atklātās matemātikas olimpiādes, Profesora Cipariņa kluba un Jauno matemātiķu konkursa laureātu (gan vietu, gan atzinību ieguvēju) apbalvošanas pasākums notika svētdien, 28.maijā, Rīgā, Raiņa bulv. 19, LU Lielajā aulā.

  Nepaņemtos laureātu diplomus un balvas iespējams saņemt, ierodoties LU NMS Rīgā, Zeļļu ielā 8, Namiņā (iepriekš piesakoties pa tel.67033738). Turpat iespējams saņemt visu dalībnieku nepaņemtos darbus; to var darīt ~ līdz 2007.gada sākumam, kad vēl nepaņemtie darbi tiks izmesti.
   

 • LU NMS