nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Vispārēja informācija par olimpiādi

  • Ir publicēts 35. Latvijas Atklātajai Matemātikas Olimpiādei pieteikto dalībnieku saraksts. Lūdzu pārbaudiet vai tajā ir pareizi norādīta plūsma, kurai Jūs piederat, jo no tā ir atkarīgs, kurā ēkā rakstīsiet darbu. Problēmu gadījumā lūdzam nekavējoties ziņot orgkomitejai.
  • Ir paredzēts, ka Latvijas 35. atklātā matemātikas olimpiāde notiks 20.04.2008.

 

LU NMS