nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Latvijas 26. atklātās matemātikas olimpiādes vispārēja statistika

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti 4020 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 1999.gada 25. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, LU Aspazijas bulv.5, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Rīgas V.Zālīša pamatskolā un Rīgas 2.ģimnāzijā.

Pavisam piedalījās aptuveni 3000 skolēnu, tai skaitā arī no 3. un 4. klases. Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts, par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 632 skolēni, no kuriem apbalvoti 69, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 122.
6.klašu grupā - 513 skolēni, apbalvoti 73, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 47.
7.klašu grupā - 399 skolēni, apbalvoti 50, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 205.
8.klašu grupā - 369 skolēni, apbalvoti 24, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 232.
9.klašu grupā - 294 skolēni, apbalvoti 50, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 92.
10.klašu grupā - 304 skolēni, apbalvoti 45, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 126.
11.klašu grupā - 214 skolēni, apbalvoti 38, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 76.
12.klašu grupā - 193 skolēni, apbalvoti 27, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 133.
 

LU NMS