nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Latvijas 27. atklātās matemātikas olimpiādes vispārēja statistika

Sacensībās, ko organizē Latvijas Universitāte, tika aicināti piedalīties visi Latvijas skolu 5.-12. klašu audzēkņi. Noteiktajā termiņā tika saņemti aptuveni 4000 skolēnu pieteikumi.

Olimpiāde notika 2000.gada 30. aprīlī 5 dažādās ēkās Rīgā - LU Raiņa bulv.19, LU Aspazijas bulv.5, LU Brīvības bulv. 32, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā un Rīgas 2.vidusskolā.

Pavisam piedalījās 3015 skolēnu, tai skaitā arī no 3. un 4. klases. 319 no tiem tika apbalvoti (23 - I vietas, 69 - II vietas, 99 - III vietas un 128 - atzinības). Katrs dalībnieks atbilstoši savai klašu grupai varēja risināt piecus uzdevumus. Katrs no tiem tika vērtēts ar 0 līdz 10 punktiem. (Ja uzdevums netika risināts, par to tika "saņemta" svītriņa --.) Tādējādi maksimāli iespējamais punktu skaits katram skolēnam bija 50 punktu.

5.klašu grupā darbus nodeva 566 skolēni, no kuriem apbalvoti 44, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 337.
6.klašu grupā - 559 skolēni, apbalvoti 48, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 323.
7.klašu grupā - 511 skolēni, apbalvoti 48, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 193.
8.klašu grupā - 397 skolēni, apbalvoti 28, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 52.
9.klašu grupā - 273 skolēni, apbalvoti 48, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 65.
10.klašu grupā - 296 skolēni, apbalvoti 54, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 111.
11.klašu grupā - 253 skolēni, apbalvoti 25, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 160.
12.klašu grupā - 184 skolēni, apbalvoti 24, bet mazāk nekā 10 punktus saņēma 109.

27. atklātās matemātikas olimpiādes vērtējumu analīze varētu būt līdzīga 26. atklātās olimpiādes vērtējumu analīzei.
 

LU NMS