nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Vērtēšanas kritēriji galvenokārt atkarīgi no komisijas vadītāja un tiek izstrādāti vienoti katrai klašu grupai, katram uzdevumam individuāli, kā rezultātā viena uzdevuma ietvaros visi darbi tiek vērtēti vienādi. Tomēr ir arī vispārīgi vērtēšanas kritēriji, kuriem vairāk vai mazāk atbilst arī katras klašu grupas, katra konkrēta uzdevuma vērtēšanas kritēriji, sk. zemāk.
 • - (svītriņa) - tīrrakstā nav minēts pat uzdevuma numurs, arī melnrakstā nekā vērtīga nav.
  Uzmanību! Ja Jūs savā kāda uzdevuma vērtējumā redzat svītriņu, bet skaidri zināt, ka tīrrakstā esat šo uzdevumu risinājis, tad iespējams, ka uzdevuma risinājums nav pamanīts. Lai turpmāk novērstu līdzīgas ķibeles, rakstot atrisinājums, ļoti lūdzam uzdevumu numurus īpaši izcelt vai atdalīt no risinājuma, citādi tie nereti tā iejūk risinājumā, ka labotājam nav vairs pamanāmi. Jāņem vērā, ka nereti katru uzdevumu labo cits cilvēks, kas meklē tikai sava uzdevuma risinājumu, nevis labo visu darbu kopā.
   
 • 0 punktu - tīrrakstā minēts uzdevuma numurs, bet risinājumā (ne tīrrakstā, ne melnrakstā) nav nevienas vērtīgas idejas, kas varētu vest pie pareiza atrisinājuma.
   
 • 1 - 2 punkti - dažas derīgas idejas, piemēri (varbūt arī tikai melnrakstā), bet bez tālākas izmantošanas vai pamatojuma. Nereti pierādāmā uzdevumā skolēns uzraksta pāris piemērus un uzskata, ka uzdevums atrisināts. Bet piemērs pats par sevi nav pierādījums, un par to - labākā gadījumā - var dabūt tikai kādu punktu. "Plika" atbilde bez pamatojuma var tikt novērtēta maksimāli ar 1 punktu.
   
 • 3 - 4 punkti - veiksmīgi iesākts risinājums, bet nav saskatīts virziens, kā turpināt iesākto un novest risinājumu līdz galam.
   
 • 5 punkti - puse risinājuma. Varbūt atrisināta tikai a) daļa (ja ir a) un b) daļas), izskatīta puse iespējamo variantu.
   
 • 6 punkti - pareizi iesākts un turpināts risinājums, kas tomēr nav paspēts vai prasts novest līdz pašam galam - atbildei, pabeigtam pierādījumam.
   
 • 7 punkti - principā pareizs risinājums, bet ir kāda lielāka iebilde, nepilnība, trūkums.
   
 • 8 - 9 punkti - uzdevums atrisināts, bet risinājumam ir nelieli defekti - trūkst kāda paskaidrojuma, pamatojuma, izlaistas mazāk būtiskas, bet tomēr nepieciešamas detaļas utml.
   
 • 10 punkti - absolūti pareizs un skaidri saprotami pierakstīts risinājums bez iebildēm, piebildēm un citiem trūkumiem.

 

LU NMS