nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Konkrētu rezultātu meklēšana 36.atklātajā matemātikas olimpiādē
2008./09.m.g.

Ja vēlaties uzzināt rezultātus par konkrētu pilsētu/rajonu, skolu, skolēnu, vai kādu klašu grupu kopumā, tad zemāk redzamajā meklēšanas lodziņā ierakstiet attiecīgi meklējamo tekstu vai tā fragmentu.
Piemēram, ja vēlaties uzzināt Liepājas rajona rezultātus, tad ievadiet "Liepājas raj". Ja ievadīsiet tikai, piemēram, "Liepā", tad iegūsiet gan Liepājas rajona, gan arī Liepājas pilsētas rezultātus. Ja vēlaties uzzināt tieši Liepājas pilsētas rezultātus, ievadiet "Liepāja$", t.i., ar $ zīmi pēc vārda. Tikpat labi meklēs arī, ja ievadīsiet tikai "iepāja$".

Meklējot konkrēta skolēna rezultātus, ievadiet tā vārda VAI uzvārda fragmentu.
Jārēķinās gan, ka, ievadot, piemēram, vārdu "Jānis" jūs "apdraudēs" visu dalībnieku Jāņu rezultāti.

Meklējot kādas skolas rezultātus, pēc skolas numura (ja tāds ir) bez atstarpes turpiniet skolas nosaukumu.
Piemēram, Rīgas 64. vidusskolas rezultātus iegūsiet, ievadot "Rīgas 64.vidusskola". Tiesa, tos pašus rezultātus iegūsiet arī, ja ievadīsiet tikai "64.".
Ja ievadīsiet tikai skolas numuru, pie tam bez sekojoša punkta, tas draud ar to, ka jūs (varbūt) uzzināsiet ne vien attiecīgas skolas rezultātus, bet arī lērumu lieku datu - piemēram, tikai skaitļa "10" ievadīšana novedīs pie tā, ka iegūsiet arī visu to skolēnu rezultātus, kas par kādu no uzdevumiem vai kopsummā saņēmuši 10 punktus, kā arī visu 10. klases skolēnu rezultātus; bet tā iespējams arī "uzkārt" pārlūkprogrammu, tāpēc labāk pieprasījumā uzrakstīt vairāk nekā pēc tam pārlādēt. Tādējādi vēlams konkrētu numurētu skolu meklēt, piem., rakstot "10.v" - 10.vidusskolu meklēšanai. Tas gan izdos gan Liepājas, gan Daugavpils, gan Rīgas 10.vidusskolas rezultātus.

Ja vēlaties atrast konkrētas klašu grupas rezultātus, pirms klases numura ievadiet ^, t.i., 7. klases skolēnu rezultātu iegūšanai ievadiet "^7." (noteikti galā liekot punktu).

Ja vēlaties atrast laureātu rezultātus, tad, lai atrastu I vietas ieguvēju rezultātus, ievadiet "^I vieta", II vietas - ievadiet "^II vieta", III vietas - ievadiet "^III vieta" un atzinību ieguvējus, ievadot "^atzin".

Latviešu specifiskos burtus (ā,š,ņ utml.) var aizstāt ar ?. T.i., ja gribat meklēt, piemēram, skolnieces Kļaviņas rezultātus, varat ievadīt "K?avi?a".

Uzmanību! Šajā sarakstā, kurā varat meklēt konkrētu dalībnieku rezultātus, pieejami tikai tie rezultāti, kur skolēns ieguvis vismaz 10 punktus pa visiem uzdevumiem kopā. Tātad tikai pašu labāko dalībnieku rezultāti.

Ja Jūsu meklētā skolēna dati netiek atrasti, tad, visticamāk, skolēnam ir mazāk nekā 10 punktu. Lai uzzinātu šī skolēna precīzos rezultātus - kopējo punktu skaitu, kā arī punktu skaitu pa uzdevumiem, varat sūtīt vēstuli uz adresi nms@lu.lv, precīzi norādot interesējošā skolēna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.
 

LU NMS