nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Atklātās matemātikas olimpiādes gaita
Vispārīgs apraksts

Pieteikšanās uz atklāto matemātikas olimpiādi

Atklātajā matemātikas olimpiādē var piedalīties jebkurš 5. - 12.klašu skolēns, kas laicīgi tiek pieteikts dalībai olimpiādē. Ja olimpiādē vēlas piedalīties jaunāki skolēni, viņiem jārisina 5. klases uzdevumi. Parasti pieteikšanās notiek marta mēnesī. Visiem dalībniekiem, kuru pareizi noformētus pieteikumus saņemam norādītajos termiņos (kas, tuvojoties olimpiādei, katru gadu tiek precizēti), garantējam iespēju piedalīties olimpiādē. Visiem pārējiem tādu iespēju nenodrošinām.

Vēršam Jūsu uzmanību, ka kopš 2005./2006. m.g. olimpiādes pieteikumā jānorāda arī skolēna personas kodu!
(Šo un citu Jūsu iesniegto personisko informāciju izmantosim tikai olimpiādes rīkošanas vajadzībām un tā netiks izpausta trešajai personai.)

Olimpiādes norises laiks un noteikumi dalībniekiem

Latvijas atklātā matemātikas olimpiāde parasti notiek aprīļa beigās, svētdienā.

Olimpiāde notiek vairākās ēkās Rīgas centra tuvumā. Informācija par skolēnu izvietojumu pa ēkām jau dažas dienas pirms olimpiādes pieejama šajā mājas lapā, kā arī olimpiādes dienā LU, Raiņa bulvārī 19, 1. stāva vestibilā.

Olimpiādes sākums (laiks, kad sākas uzdevumu risināšana) ir plkst. 10:30, tātad skolēniem jāierodas laicīgi, lai līdz plkst. 10:30 paspētu atrast ēku un telpu, kurā katram paredzēts strādāt. Atrodot atbilstošo ēku, skolēnam jāvadās pēc tur redzamajām norādēm. Visās ēkās tuvu ieejai ir izlikti plakāti ar skolēnu sadalījumu pa telpām, norādot uzvārda pirmos burtus un telpas numuru, kurā paredzēts atrasties skolēniem ar norādīto uzvārda sākumburtu, kā arī pie katras telpas ir izkārti saraksti (skolēni sakārtoti uzvārdu alfabētiskā secībā) ar skolēnu vārdiem, kuriem attiecīgajā telpā paredzēts risināt olimpiādes uzdevumus. Atrodot telpu, jāsagatavo personību apliecinošs dokuments un jāgaida, kad telpas dežurants aicinās dalībniekus pa vienam ieņemt norādītās vietas.
Ņemiet vērā, ka aiziešana no LU galvenās ēkas līdz kādai citai risināšanas ēkai var prasīt pat 30 minūtes!

Skolēniem, ierodoties uz olimpiādi, OBLIGĀTI jābūt līdzi:

  • personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju (skolēnu apliecība, pase). Bez tā skolēns risināšanas telpā netiks ielaists!
  • rakstāmpiederumiem (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, cirkulis). Savs papīrs NAV jāņem.

Uzdevumu risināšanas laikā uz galda drīkst atrasties tikai rakstāmpiederumi, dežurantu izdalītais papīrs, protams, olimpiādes uzdevumu lapa un nepieciešamības gadījumā - dzeramais. Nekas cits ne uz, ne zem galda (piem., atvērtā somā) atrasties nedrīkst!

Ja uz olimpiādi līdzi paņemti kalkulatori, mobilie telefoni, peidžeri, datori utml., tad tiem jāatrodas slēgtā somā (vai uz dežurantu galda) un tiem jābūt izslēgtiem, lietot nedrīkst!

Olimpiādē skolēniem risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi, risināšanai paredzētais laiks - 5 astronomiskās stundas, rēķinot no brīža, kad visiem telpā sēdošajiem dalībniekiem izdalītas uzdevumu lapas, piem., no 10:35 līdz 15:35. Vērtēti tiek visi 5 uzdevumi, katrs ar 0 - 10 punktiem. Olimpiādei sākoties, skolēni saņem uzdevumus. Uzdevumus var risināt jebkurā secībā, bet to numurus mainīt nedrīkst. Turklāt darbā uzdevumu numuriem jābūt labi pamanāmiem - izceltiem vai atdalītiem no pārējā teksta. Uzdevumu tekstus pēc darba nodošanas skolēns var ņemt uz mājām.

Pēc olimpiādes

Visi interesenti pēc olimpiādes tiek aicināti uz uzdevumu analīzi LU, Raiņa bulvārī 19 (parasti sākums ir plkst.16:00-16:30), konkrētāka informācija par uzdevumu analīzes norises laiku un telpām pieejama šajā mājaslapā kādu dienu iepriekš, kā arī visu ēku vestibilos olimpiādes dienā, sākot no plkst. 13:00. Uzdevumu analīzē attiecīgās klašu grupas komisijas vadītājs stāsta šīs klašu grupas uzdevumu atrisinājumus un iespējamās kļūdas. Klātienē iespējams uzdot jautājumus par neskaidrībām, kā arī par ļoti aptuveni iespējamo vērtējumu konkrētam uzdevuma risinājumam.

Informācija par olimpiādes rezultātiem, svinīgo noslēgumu un uzvarētāju apbalvošanu atrodama šajā mājas lapā mazliet pēc maija vidus.
Olimpiādes noslēgums parasti notiek maija pēdējā sestdienā LU, Raiņa bulvārī 19, sākums plkst. 10:30.
 

LU NMS