nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Biežāk uzdotie jautājumi un neskaidrības

 • Vai nepieciešams paziņot, ka neieradīsies kāds no pieteiktajiem skolēniem?
 • Vai iespējams aizstāt saslimušu bērnu (kas ir bijis pieteikts olimpiādei) ar citu (kas nav bijis pieteikts)?
 • Vai olimpiādes dienā man arī jādodas uz LU, ja man skolotāja teica, ka jābūt citā ēkā?
 • Vai olimpiādes norises laikā ir atļauts lietot audio atskaņotājus ar austiņām, lai klausītos mūziku?
 • Kurām klasēm uzdevumi ir arī krievu valodā un kurām klasēm - tikai latviešu valodā?
 • Vai 9. - 12. klašu krievu plūsmas skolēniem būs iedalīts ilgāks risināšanas laiks, ņemot vērā to, ka viņiem jāpatērē ilgāks laiks uzdevumu tekstu saprašanai?
 • Kā šogad vērtēs olimpiādes darbus pēc punktiem, sākot ar atzinību?
  • Vai nepieciešams paziņot, ka neieradīsies kāds no pieteiktajiem skolēniem?
  Ja zināt to jau laicīgi (teiksim nedēļu vai vairāk pirms atklātās olimpiādes norises dienas), tad neierašanos paziņot būtu pat ļoti vēlams, jo precīzāki dalībnieku saraksti ļautu precīzāk izplānot dalībnieku izvietojumu pa telpām. Tādā gadījumā varat zvanīt 67033738 vai rakstīt e-pastu uz nms@lu.lv ar norādi: "atteikums AMO", tekstā norādot precīzu skolēna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.
  Ja uzzināt to tikai pāris dienas vai dienu pirms olimpiādes, tad vēlams nezvanīt, bet mūs par to informēt elektroniski, rakstot uz nms@lu.lv ar norādi: "atteikums AMO", tekstā norādot precīzu skolēna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.
  • Vai iespējams aizstāt saslimušu bērnu (kas ir bijis pieteikts olimpiādei) ar citu (kas nav bijis pieteikts)?
  Jā, ja abi bērni ir no vienas klašu grupas.
  Tādā gadījumā skolēnam, kas piedalīsies olimpiādē, ar saviem personas dokumentiem jāierodas tajā risināšanas vietā, kas bijusi iedalīta saslimušajam bērnam (pārliecinieties, ka esat ieradušies pareizajā vietā, sarakstā pie durvīm atrodot saslimušā bērna datus). Kad esat pārliecinājušies, ka esat ieradušies pareizajā vietā, telpas dežurantus informējiet par to, kurš skolēns tiks aizstāts.
  Tādā gadījumā saslimušais skolēns no saraksta tiks izsvītrots, vietā ierakstot reālo risinātāju.
  Ja "it kā saslimušais" skolēns tomēr vēlāk ierodas, viņam ir tiesības risināt, bet viņa "aizstājējs" to varēs darīt tikai tad, ja vēl būs palikušas brīvas vietas.
  Piezīme. Vislabāk būtu jau laicīgi pieteikt visus potenciālos dalībniekus (protams, kas paši to vēlas), lai vēlāk nerastos vajadzība nevienu aizstāt.
  • Vai olimpiādes dienā man arī jādodas uz LU, ja man skolotāja teica, ka jābūt citā ēkā?
  Nē, nav jādodas.
  Pāris dienas pirms olimpiādes tiek publicēts skolēnu sadalījums pa ēkām, kurās notiks olimpiāde konkrēto klašu skolēniem, ņemot vērā arī valodu, kurā skolēns rakstīs darbu. Ja skolēns vai skolotājs šo sadalījumu pa ēkām ir noskaidrojis jau laicīgi, kā arī vajadzīgo ēku prot atrast bez citu palīdzības, tad uz LU galveno ēku (ja vien tā nav vieta, kurā būs jārisina) pirms tam doties nav nepieciešams - var uzreiz doties uz atbilstošo ēku, kurā būs jārisina.
  • Vai olimpiādes norises laikā ir atļauts lietot audio atskaņotājus ar austiņām, lai klausītos mūziku ?
  Nē, nav atļauts!
  • Kurām klasēm uzdevumi ir arī krievu valodā un kurām klasēm - tikai latviešu valodā?
  5. - 8. klašu skolēniem uzdevumi pieejami gan krievu, gan latviešu valodā - atbilstoši valodai, kādā skolēns rakstīs savu darbu (tas bija jānorāda pieteikumā).
  9. - 12. klašu skolēniem uzdevumi ir tikai latviešu valodā, taču darbu var rakstīt krievu vai latviešu valodā.
  • Vai 9. - 12. klašu krievu plūsmas skolēniem būs iedalīts ilgāks risināšanas laiks, ņemot vērā to, ka viņiem jāpatērē ilgāks laiks uzdevumu tekstu saprašanai?
  Nē, uzdevumu risināšanas ilgums visiem dalībniekiem ir vienāds.
  Taču skolēniem pēc rūpīgas iepazīšanās ar uzdevumu formulējumiem ir iespējams pirmās pusstundas laikā no uzdevumu izdalīšanas brīža rakstiski uzdot par tiem jautājumus.
  • Kā šogad vērtēs olimpiādes darbus pēc punktiem, sākot ar atzinību?
  Olimpiāžu darbu vērtēšanā nekad nav tikušas noteiktas robežas, no cik punktiem sāk apbalvošanu. Svarīgi ir novērtēt skolēnu panākumus, salīdzinot tos nevis ar mākslīgi izveidotu sistēmu, bet ar citu skolēnu rezultātiem. Parasti apbalvojam ~ 1/6 no dalībnieku skaita, tomēr iedalījumu pa vietām un apbalvoto skaitu nosaka konkrēto darbu saturs. Vietu robežas bieži nosaka pilnīgi (9 vai 10 punkti) izrisināto uzdevumu skaits, jo labāk ir atrisināt 3 uzdevumus pilnībā, nevis visos uzdevumos ieskicēt tikai pāris idejas.
  Iepriekšminēto iemeslu dēļ sadalījumu pa vietām pirms darbu izlabošanas nav iespējams pateikt.
  • Uzdod savu jautājumu! Raksti e-pasta vēstuli uz nms@lu.lv ar norādi: "Jautaajums par AMO".

  Jebkuru neskaidrību gadījumā droši zvaniet 67033738 vai rakstiet nms@lu.lv (uz e-pasta vēstuli atbildēsim 3 darba dienu laikā)!


   
 • LU NMS