nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Atklātā matemātikas olimpiāde ir LU A. Liepas NMS iniciatīva, tāpēc visi ar tās organizēšanu saistītie jautājumi ir NMS kolektīva pārziņā.

1974. gadā LU Fizikas un matemātikas fakultātes 5. kursa studentiem radās ideja organizēt republikas mēroga matemātikas olimpiādi, kurā varētu piedalīties katrs skolēns, kurš interesējas par matemātiku, neatkarīgi no panākumiem Valsts matemātikas olimpiādes kārtās. Otrs mērķis bija dot iespēju piedalīties olimpiādē arī jaunāko klašu skolēniem.

Tā 1974. gadā notika 1. atklātā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 316 dalībnieki - 7. - 11. klašu skolēni no visas Latvijas. Turpmākajos gados olimpiādēs piedalījās arī vēl jaunāki skolēni.

Atklātās olimpiādes ideja izrādījās auglīga un vilinoša: turpmākajos gados līdzīgas olimpiādes sāka rīkot arī fiziķi, astronomi, ģeogrāfi, filologi u.c., kā arī citu valstu izglītības organizatori. Atklātā matemātikas olimpiāde ieguvusi arī starptautisku autoritāti: vairākkārt tajās piedalījušās arī citu valstu delegācijas.

Tagad matemātikas atklātā olimpiāde kļuvusi par vispopulārāko mācību olimpiādi Latvijā. Kopš 1998./99. m.g. ik gadus uz atklāto matemātikas olimpiādi saņemam ap 4000 skolēnu pieteikumu; atklātajā matemātikas olimpiādē, kas notiek aprīļa beigās, svētdienā, piedalās ap 3000 skolēnu, daži skolēni arī no 3. un 4. klases (šie skolēni risina 5. klases uzdevumus).

Informāciju (uzdevumus, norisi, laureātus) par iepriekšējo gadu Atklāto matemātikas olimpiādi meklējiet olimpiāžu arhīvā.

Pēdējās notikušās atklātās matemātikas olimpiādes rezultātus meklējiet šajā lapā


 

LU NMS