nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas olimpiāžu rašanās

Individuālās matemātikas olimpiādes

Matemātikas olimpiādes radušās Ungārijā 19.gadsimta beigās. 1894. gadā Ungārijas Fizikas – matemātikas biedrība sarīkoja matemātikas olimpiādi ģimnāziju beidzējiem. Kopš tā laika šī olimpiāde, saukta par Etvoša konkursu, vēlāk – par Kuršaka konkursu, ar nelieliem pārtraukumiem tiek rīkota katru gadu.

Latvijā pirmās sacensības vidusskolu audzēkņiem matemātikā notika 1945./46. mācību gadā, bet Latvijas 1. matemātikas olimpiāde - pirmā olimpiāde, kas aizsāka Valsts matemātikas olimpiāžu sēriju - notika 1950. gada pavasarī.

Starptautiskā matemātikas olimpiāde tiek rīkotas kopš 1959. gada. Pirmā šāda olimpiāde notika Rumānijā, Bukarestē, un tajā piedalījās tikai 7 valstis.

Latvijā kopš 1974. gada notiek t. s. atklātā matemātikas olimpiāde, kurā var piedalīties jebkurš skolēns bez saskaņošanas ar skolu un bez nepieciešamības piedalīties atlases sacensību sietā.

Komandu matemātikas olimpiādes

Komandu olimpiādes matemātikā radušās Lietuvā 1979. gadā. Šodien tās mūsu kaimiņvalstī ir pat populārākas nekā individuālās olimpiādes. Kopš 1982. gada 3 uzdevumi komandu sacensību formātā tiek piedāvāti ikgadējās Austrijas - Polijas jauno matemātiķu sacensībās. Komandu sacensību īpaša forma ir t.s. "matemātiskās kaujas", kas radušās Ļeņingradā un joprojām ir ļoti populāras Krievijas matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmā. Starptautiskā apritē komandu olimpiāžu forma nostabilizējās 1990. gadā, kad Latvijas, Lietuvas un Igaunijas matemātisko sacensību organizatori vienojās par ikgadējām sacensībām "Baltijas ceļš" starp šo valstu komandām; vēlāk šajās sacensības iesaistījās arī citas ap Baltijas jūru esošās vai tām draudzīgās valstis.
 

LU NMS