nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas olimpiāžu arhīvs

 • Uzdevumu arhīvā var iepazīties ar visu iepriekšējo gadu sagatavošanās (t. i., no 1987./88. m.g.), rajona/novada (sākot no 1974./75. m.g.), valsts (sākot no 1975./76. m.g.) un gandrīz visu atklāto (t. i., sākot ar 1973./74. m.g., bet izņemot 25. AMO) matemātikas olimpiāžu uzdevumiem un to atrisinājumiem.
  Turpat atradīsiet starptautisko komandu sacensību "Baltijas ceļš" visu gadu (t. i., no 1990. gada) uzdevumus un dažu gadu uzdevumu atrisinājumus, kā arī starptautiskās matemātikas olimpiādes pēdējo gadu uzdevumus un dažu gadu uzdevumu atrisinājumus.
 • Goda plāksnē var iepazīties ar iepriekšējo gadu matemātikas olimpiāžu laureātiem (atklātajai olimpiādei - sākot ar 1991./92. m.g., valsts olimpiādei - sākot ar 1995./96. m.g., starptautiskajai matemātikas olimpiādei - sākot ar 2002. gadu).
 • Zemāk pieejama sīkāka informācija par konkrētām olimpiādēm:

  Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma rezultāti:

  Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti:

  Starptautiskās matemātikas olimpiādes rezultāti:

  Komandu sacensību "Baltijas ceļš" rezultāti:


   
 • LU NMS