nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Norise, vēsture, dalībnieku atlase

Mūsu skolēni uzrāda labus rezultātus ne tikai valsts mērogā, bet gūst ļoti labus rezultātus arī starptautiskā līmenī.

Katru gadu vasarā notiek Starptautiskā matemātikas olimpiāde (International Mathematical Olympiad jeb IMO).

Katras valsts komandā ietilpst ne vairāk par 6 skolēniem. Skolēni 2 dienas risina olimpiādes uzdevumus. Katru dienu tiek piedāvāti 3 uzdevumi, kuru risināšanas laiks - 4,5 stundas. Maksimālais iespējamais punktu skaits: 7 punkti par katru uzdevumu (punkti tiek doti tikai veselos skaitļos, t.i., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai 7).

1959.gadā bija pirmā pasaules olimpiāde (Rumānijā, Bukarestē), kurā piedalījās tikai 7 valstis. Pakāpeniski dalībvalstu skaits auga, 1989.gadā pārsniedzot pussimtu. Kopš 1997. gada dalībvalstu skaits ir mazliet virs 80 (izņemot 1998. gadu, kad bija 76 valstis). 2005.gadā bija 85 dalībvalstis.

IMO pirmajos gados dalību varēja ņemt 8 skolēni no katras valsts; 1982.gadā dalībnieku skaitu samazināja līdz 4, bet 1983.gadā - palielināja līdz 6 skolēniem no valsts, kā ir arī šobrīd. Tādējādi pēdējos gados dalībnieku (skolēnu) skaits olimpiādē ir ap 500.

Lai sagatavotos startiem IMO, skolēni tiek aicināti piedalīties matemātikas konkursos un olimpiādēs.

Katra mācību gada sākumā, vadoties no iepriekšējo mācību gadu matemātikas olimpiāžu rezultātiem, tiek atlasīti kandidāti regulārām izlases nodarbībām visa mācību gada garumā. Šajās nodarbībās ņem dalību 50 skolēni no 11.un 12.klasēm, kā arī 40 skolēni pamatā no 10., bet reizēm kāds arī no 9.klasēm. Izlases nodarbības notiek ar mērķi sagatavoties startam starptautiska līmeņa olimpiādēm - Starptautiskajai matemātikas olimpiādei un komandu sacensībām "Baltijas Ceļš".

Kandidātu atlase konkrētajai Starptautiskajai matemātikas olimpiādei notiek Valsts olimpiādes 4. posmā.

Olimpiāžu arhīvā varat skatīt sīkāku informāciju par dažām pēdējo gadu olimpiādēm.


 

LU NMS