nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas olimpiāžu arhīvs

Valsts olimpiāde matemātikā, 3.kārtas rezultāti
2002./2003.m.g.

9. klase * 10. klase * 11. klase * 12. klase

9.klase

Skolēni tabulā sakārtoti pēc uzvārda.

Vārds Uzvārds Skola Punkti pa uzdevumiem Punkti kopā Rezultāts Matemātikas skolotāji
1. 2. 3. 4. 5.
Imants Ābelītis Allažu pamatskola 1 5 0 0 -- 6 dalība Vita Bērziņa
Liene Bankava Rencēnu pamatskola 5 5 2 1 1 14 dalība Ināra Krieva
Baiba Bārzdiņa Taurenes pamatskola 1 4 0 3 -- 8 dalība Maija Bārzdiņa
Deniss Bebrišs Jelgavas 1.pamatskola -- 5 1 3 1 10 dalība Nonna Anohina
Agita Berga Jelgavas 2.ģimnāzija 2 5 7 1 -- 15 dalība Sandra Rubule
Jānis Bogdanovs E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 1 5 1 0 1 8 dalība Ligita Krieva
Dāvis Bušs Limbažu 1.vidusskola 6 5 -- 3 -- 14 dalība Ausma Krastiņa
Līva Cimure Siguldas Valsts ģimnāzija 3 5 10 3 0 21 III vieta Daiga Jēkabsone
Aldis Dejus Daugmales pamatskola 1 5 1 2 0 9 dalība Žanete Ceļmalniece
Andris Dubrovskis Liepājas 1.vidusskola 1 4 0 1 0 6 dalība Aira Mazure
Agris Dūmiņš Smiltenes ģimnāzija 1 5 -- 0 1 7 dalība Dzidra Briede
Jānis Feldmanis Bebru pamatskola 2 5 2 3 0 12 dalība Aivars Bernāns
Uldis Frančenko Jelgavas 2.ģimnāzija 1 5 4 1 0 11 dalība Sandra Rubule
Gints Gailītis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 1 6 0 2 0 9 dalība Regīna Simanovska
Sofija Gilbuha Rīgas 40.vidusskola 6 10 10 3 0 29 I vieta Viktors Gluhovs
Edgars Grāvis Druvas vidusskola 1 6 0 2 0 9 dalība Rita Gulbe
Vasilijs Gredasovs Valkas 2.vidusskola 1 5 2 0 0 8 dalība Ludmila Jantarjova
Kaspars Irmejs Fr.Bārdas Pociema pamatskola 2 5 4 0 -- 11 dalība Harijs Miķelsons
Mārtiņš Jukna Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 7 5 10 1 1 24 II vieta Regīna Simanovska
Ivanna Kaceviča Rīgas 61.vidusskola 4 6 10 3 0 23 II vieta Inna Gļebova
Uldis Ķirsis Ēdoles pamatskola 1 5 4 1 0 11 dalība Dace Zomerovska
Rūdolfs Kreicbergs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 5 6 10 3 1 25 II vieta Dzintars Zicāns
Mārtiņš Krūze Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 1 5 0 1 1 8 dalība Laila Krūze
Aija Lagzdiņa Grobiņas vidusskola 1 5 2 1 0 9 dalība Gunta Vītola
Atis Ļahs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2 5 10 3 0 20 III vieta Aija Vasiļevska
Digna Lazdiņa Cēsu pilsētas ģimnāzija 3 5 4 2 1 15 dalība Anita Slaidiņa
Aleksandrs Levins Rīgas Klasiskā ģimnāzija 4 5 10 0 0 19 III vieta Ņina Suima
Kaspars Ločmelis Briežuciema pamatskola 1 5 0 1 1 8 dalība Ingūna Kaņepe
Audris Ločmelis Jūrmalas Alternatīvā skola 3 5 10 1 0 19 III vieta Iveta Dreiblate
Irina Mariņenko Krāslavas Varavīksnes vidusskola 0 6 0 3 0 9 dalība Antoņina Bahmate
Pāvils Mozulis Špoģu vidusskola 1 5 2 0 1 9 dalība I. Kudiņa
Gatis Narvaišs Dobeles pilsētas ģimnāzija 1 9 0 1 1 12 dalība Daina Glušaka
Antons Nižņiks Rīgas 46.vidusskola 2 8 10 3 1 24 II vieta Gaļina Aleksandrova
Jānis Oļehnovičs Bauskas 1.vidusskola 1 5 1 0 0 7 dalība Vaira Karpiča
Dmitrijs Ožima Jelgavas 5.vidusskola 1 0 3 1 -- 5 dalība Inna Ščauļonoka
Dāvis Ozoliņš Limbažu 1.vidusskola 2 5 3 1 1 12 dalība Ausma Krastiņa
Daiga Pātaga Aknīstes vidusskola 0 5 2 3 1 11 dalība Mirdza Zīmele
Raivis Pauniņš N.Draudziņas ģimnāzija 1 6 1 4 1 13 dalība Inese Liepiņa
Baiba Plakane Rīgas 6.vidusskola 3 5 3 1 0 12 dalība Māra Pinka
Artūrs Priedītis Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 4 5 7 1 0 17 atzinība Dzintars Zicāns
Dmitrijs Procvetovs Jaunogres vidusskola 5 5 1 3 0 14 dalība Irina Kuzmiča
Rihards Purgailis Jumpravas vidusskola 3 5 0 0 0 8 dalība A. Rags
Anete Raslava Siguldas Valsts ģimnāzija 1 0 1 3 1 6 dalība Daiga Jēkabsone
Linda Riherte Rīgas 2.vidusskola 1 6 0 1 1 9 dalība Agra Rupkuss
Dmitrijs Sadovskis Daugavpils Krievu ģimnāzija 1 5 2 4 0 12 dalība Boriss Koltuns
Rita Saldeniece DA Liepājas pilsētas 5.vidusskola 2 5 1 3 0 11 dalība Daiga Sirmoviča
Agnese Salputra Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 5 5 0 4 0 14 dalība Dzintars Zicāns
Elvijs Sarkans Rīgas Angļu ģimnāzija 5 5 5 4 -- 19 III vieta Skaidrīte Feldmane
Agata Scibor-Gurkovska Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 6 5 0 4 -- 15 dalība Dzintars Zicāns
Viktors Šešukovs Rīgas 88.vidusskola 1 6 3 4 1 15 dalība Valentīna Zinovčika
Klāvs Sinka Bauskas pilsētas pamatskola 2 -- -- -- 0 2 dalība Jānis Rumba
Pēteris Šķēls Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola 1 5 10 1 0 17 atzinība Vija Medne
Alvis Šķerbergs Jūrmalas Alternatīvā skola 1 2 10 4 0 17 atzinība Iveta Dreiblate
Anete Skraustiņa Kusas pamatskola 2 4 1 2 0 9 dalība Zaiga Stupāne
Linda Solovjova Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 2 3 1 3 0 9 dalība Dzintars Zicāns
Viktors Soltums Jēkabpils 2.vidusskola 1 0 -- 1 0 2 dalība Anna Ļebedeva
Guntis Sosins Nautrēnu vidusskola 4 1 -- 2 1 8 dalība Ināra Gleizde
Mārtiņš Spriņģis Rudzātu vidusskola 2 5 3 2 1 13 dalība Alma Marcinkeviča
Viktorija Stavinska Balvu pilsētas ģimnāzija 0 6 10 1 0 17 atzinība Anita Kamendere
Raitis Streičs Rīgas 64.vidusskola 1 0 5 3 -- 9 dalība Marija Keiša
Jānis Tiļugs Valmieras ģimnāzija 2 5 1 1 -- 9 dalība Indra Caune
Jevgēņijs Tjutrins Ventspils 1.ģimnāzija 1 5 3 3 0 12 dalība Aldis Bomis
Uldis Upītis Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola 1 5 -- 1 2 9 dalība Vija Medne
Artūrs Valujevs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 1 5 3 3 0 12 dalība Dzintars Zicāns
Kaspars Vīgulis Rīgas 62.vidusskola 1 5 -- 4 0 10 dalība Franciska Lāce
Līva Vilciņa Engures vidusskola 2 5 10 3 -- 20 III vieta Jānis Vilciņš
Elīna Vilde Gulbenes ģimnāzija 2 7 1 3 -- 13 dalība Margarita Češļa
Dita Vinovska Pūņu pamatskola 1 5 0 4 0 10 dalība Antra Treide
Vitālijs Zabelins Rīgas 68.vidusskola 4 5 6 2 1 18 atzinība Tatjana Sviščeva
Tatjana Zaharenoka Rīgas 61.vidusskola 4 10 10 1 0 25 II vieta Inna Gļebova
Aleksandrs Zavaļnijs Rīgas Klasiskā ģimnāzija 1 5 0 3 1 10 dalība Ņina Suima
Intars Ziļickis Bauskas 1.vidusskola 2 3 2 2 2 11 dalība Vaira Karpiča
Andris Žogots Nautrēnu vidusskola 5 5 10 4 0 24 II vieta Ināra Gleizde
Lauma Žubule Rēzeknes ģimnāzija 1 5 0 2 1 9 dalība Irēna Kairiša

 

LU NMS