nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Matemātikas olimpiāžu arhīvs

Valsts olimpiāde matemātikā, 3.kārtas rezultāti
2006./2007.m.g.

9. klase * 10. klase * 11. klase * 12. klase

9.klase

Skolēni tabulā sakārtoti pēc uzvārda.
Vārds Uzvārds Skola Punkti pa uzdevumiem Punkti Rezultāts
1. 2. 3. 4. 5. kopā
Kārlis Seņko (8.klase) Dobeles Valsts ģimnāzija 8 10 8 10 10 46 I vieta
Kristaps Ābele Ogres ģimnāzija 8 0 10 3 -- 21 dalība
Elza Apeināne Neretas vidusskola 1 0 1 2 1 5 dalība
Ieva Astahovska K.Videnieka Rīgas 77.vidusskola 7 1 1 7 4 20 dalība
Edgars Beļmans Jaunannas pamatskola 8 0 0 1 4 13 dalība
Astrīda Bērziņa Madonas Valsts ģimnāzija 0 10 0 7 4 21 dalība
Marta Britāla E.Dārziņa mūzikas vidusskola 10 0 0 2 8 20 dalība
Ramona Cunska Smiltenes ģimnāzija 10 7 0 4 9 30 III vieta
Daiga Čerāne Baldones vidusskola 0 -- -- 5 8 13 dalība
Ieva Danovska Vecumnieku vidusskola 0 -- 0 1 1 2 dalība
Daina Dimzule Rikavas pamatskola 8 0 -- 5 0 13 dalība
Arvīds Dzelme Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 1 10 10 4 35 II vieta
Jānis Eglītis Preiļu 1.pamatskola 10 0 0 7 4 21 dalība
Juta Erba Gaiķu pamatskola 8 1 0 8 4 21 dalība
Pēteris Eriņš Rīgas Franču licejs 8 10 10 1 6 35 II vieta
Ilze Florence Jēkabpils Valsts ģimnāzija 0 3 0 3 0 6 dalība
Vitālijs Gagunovs Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 10 10 10 4 10 44 I vieta
Laura Garā Siguldas Valsts ģimnāzija 5 10 0 3 4 22 atzinība
Ginta Garkāje Rīgas 2.vidusskola 10 1 0 5 10 26 atzinība
Roberts Gobergs Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 8 10 1 4 4 27 III vieta
Andulis Harkovs Valmieras Valsts ģimnāzija 8 2 2 1 0 13 dalība
Andrejs Hmeļovs Balvu vidusskola 8 1 0 3 4 16 dalība
Miķelis Igovens Ludzas pilsētas ģimnāzija 1 10 -- 2 9 22 atzinība
Elīna Ingelande Ventspils 2.pamatskola 2 0 0 3 4 9 dalība
Justs Jankovskis Salacgrīvas vidusskola 2 0 0 4 1 7 dalība
Evija Jaškova Ilzenes pamatskola 1 0 0 3 4 8 dalība
Kristaps Kazaks Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 10 -- 4 5 29 III vieta
Dmitrijs Kovaļenko Jelgavas 2.pamatskola 10 -- 0 1 5 16 dalība
Santa Kratule Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 10 10 1 4 10 35 II vieta
Jānis Krims Limbažu 1.vidusskola 5 10 0 3 4 22 atzinība
Alvis Kundziņš Rīgas 94.vidusskola 2 2 1 4 10 19 dalība
Juris Ķibilds DA Cēsu Valsts ģimnāzija 8 0 0 4 0 12 dalība
Kristiāna Līdaka Smiltenes Centra vidusskola 1 -- 1 3 -- 5 dalība
Alvis Logins Rīgas Pārdaugavas pamatskola 8 10 10 3 5 36 II vieta
Jurijs Lukmans Tukuma Raiņa ģimnāzija 8 10 4 4 4 30 III vieta
Katerīna Marduseviča Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 10 10 1 5 10 36 II vieta
Mareks Margaļiks Viesītes vidusskola 8 1 0 4 5 18 dalība
Andris Melnis Galgauskas pamatskola 8 0 0 4 4 16 dalība
Edgars Oļehnovičs DA Cēsu Valsts ģimnāzija 0 0 -- 3 4 7 dalība
Ksenija Ošmjana Rīgas 88.vidusskola 10 1 3 4 5 23 atzinība
Oļegs Ošmjans Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 10 10 2 4 36 II vieta
Kristīne Ozola Grobiņas ģimnāzija 1 -- -- 3 4 8 dalība
Lāsma Ozola Naukšēnu vidusskola 10 0 0 8 4 22 atzinība
Monta Ozoliņa Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 10 10 6 4 40 I vieta
Madara Paegle Rīgas 2.vidusskola 8 1 0 2 4 15 dalība
Mārtiņš Piesis Kandavas K.Mīlenbaha vidusskola 2 0 -- 1 10 13 dalība
Linda Plētiena DA Cēsu Valsts ģimnāzija 10 0 2 3 4 19 dalība
Dāvis Poliņš Gulbenes ģimnāzija 8 0 0 2 4 14 dalība
Anastasija Popova Rīgas 10.vidusskola 1 10 -- 2 5 18 dalība
Elizabete Pumpure Valmieras Valsts ģimnāzija 0 0 1 5 2 8 dalība
Anna Reva Rīgas Purvciema vidusskola 9 10 0 1 4 24 atzinība
Rendijs Revins Jūrmalas 1.ģimnāzija 0 1 0 2 4 7 dalība
Arta Rolava Saldus 2.vidusskola 2 0 0 1 4 7 dalība
Lāsma Roziņa Cesvaines vidusskola 2 0 1 3 4 10 dalība
Gunārs Skangals Salaspils 1.vidusskola 8 0 8 2 0 18 dalība
Elīna Skuja Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 0 0 3 6 19 dalība
Agnese Skujevska Pilsrundāles vidusskola 1 0 0 3 5 9 dalība
Zane Stepka Āgenskalna Valsts ģimnāzija 2 10 0 2 4 18 dalība
Kirils Surovovs Rīgas Ostvalda vidusskola 1 1 0 4 8 14 dalība
Lāsma Šmiukše Grobiņas ģimnāzija 0 -- 0 2 1 3 dalība
Ansis Štrodahs Rīgas Franču licejs -- 0 10 4 10 24 atzinība
Anete Tace Sesavas pamatskola 0 1 0 1 0 2 dalība
Tatjana Taraseviča Rīgas 60.vidusskola -- 0 0 1 4 5 dalība
Rita Tarasova Preiļu 1.pamatskola 7 10 1 5 4 27 III vieta
Normunds Upītis Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola -- -- -- 2 4 6 dalība
Raivis Vabaļs Jaunstrūžānu pamatskola 8 0 0 6 -- 14 dalība
Juris Venčels Jēkabpils Valsts ģimnāzija 1 6 10 3 10 30 III vieta
Linda Vīksne Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 10 0 10 2 10 32 III vieta
Normunds Vilciņš Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 9 10 1 2 10 32 III vieta
Artūrs Zlobins Āgenskalna Valsts ģimnāzija 7 6 0 4 4 21 dalība
Ivars Zubkāns K.Videnieka Rīgas 77.vidusskola 10 6 10 2 10 38 I vieta

 

LU NMS