nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

Dalības noteikumi un prasības skolēniem

  • Latvijas Valsts 62. matemātikas olimpiādes norises gaita MS Word
  • Katram skolēnam jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam ar fotogrāfiju (skolēna apliecībai, pasei).
  • Ja kāds no olimpiādei pieteiktajiem skolēniem ir saslimis un viņa vietā vēlas ierasties kāds cits (nākamais labākais pretendents pēc 2. posma rezultātiem), tad šim skolēnam ir jābūt līdzi saslimušā bērna parakstītam dokumentam, ka viņš neiebilst, ka viņa vietā startē cits skolēns.
  • Katram skolēnam jāņem līdzi rakstāmpiederumi (pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, lineāls, cirkulis). Savs papīrs NAV jāņem.
  • Olimpiādes laikā skolēni nedrīkst sarunāties, uz vai zem galda nedrīkst atrasties grāmatas, pieraksti, savs papīrs vai burtnīcas, kalkulators; līdzi paņemtajām somām jābūt aizvērtām. Nedrīkst lietot mobilos telefonus, peidžerus, datorus utml. (visiem tiem jābūt izslēgtiem un jāatrodas aizvērtā somā vai uz dežurantu galda!), kā arī nedrīkst mieloties ar līdzpaņemto ēdamo. Atļauts tikai padzerties.


     
  • LU NMS