nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Trondheima, Norvēģija

  Šogad "Baltijas Ceļa" sacensības notika Trondheimā, Norvēģijā no 5. līdz 9. novembrim. Latvijas komanda 11 valstu komandu konkurencē ieņēma 6. vietu.
  Šajā mācību gadā Latvijas komanda labāko sniegumu parādīja kombinatorikā (15 punkti no maksimāli iespējamajiem 25).
  Kopējā rezultātu tabula.

  Latvijas komandas sastāvs:

  • Kārlis Seņko (Dobeles Valsts ģimnāzija, 11.kl.),
  • Pēteris Eriņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.),
  • Jānis Smilga (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 11.kl.),
  • Eduards Kaļiņičenko (Rīgas 71.vidusskola, 11.kl.),
  • Normunds Vilciņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.).

  Komandas vadītājs Māris Valdats, vadītāja vietnieks Juris Škuškovniks, novērotāja Laili Sakijeva.
   

LU NMS