nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Reikjavīka, Islande

  Šogad "Baltijas Ceļa" sacensības notika Reikjavīkā, Islandē no 4. līdz 8. novembrim. Latvijas komanda 10 valstu komandu konkurencē ieņēma 4. vietu.
  Šajā mācību gadā Latvijas komanda labāko sniegumu parādīja kombinatorikā (20 punkti) un algebrā (19 punkti).
  Kopējā rezultātu tabula.

  Latvijas komandas sastāvs:

  • Kārlis Seņko (Dobeles Valsts ģimnāzija, 12.kl.),
  • Andrejs Kuzņecovs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 11.kl.),
  • Jānis Smilga (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.),
  • Eduards Kaļiņičenko (Rīgas 71.vidusskola, 12.kl.),
  • Arnis Katkevičs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, 12.kl.).

  Komandas vadītājs Māris Valdats, vadītāja vietnieks Juris Škuškovniks, novērotāja Laura Freija.
   

LU NMS