nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Viļņa, Lietuva

  1992. gadā tika uzaicinātas piedalīties arī citas valstis, kuras atrodas pie Baltijas jūras. Īpaši tika uzaicināta Islande, kura pirmā bija atzinusi Baltijas valstu neatkarību. Tādējādi 1992. gadā piedalījās komandas no jau 8 valstīm - Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Islandes, Zviedrijas, Sanktpēterburgas (Krievija) un Igaunijas.

  Latvijas komanda ieņēma 4.vietu.

  Rezultātu tabula

     

  Skaitļu teorija

  Algebra Kombinatorika Ģeometrija
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 82 1. 5 5 5 5 5 -- 5 5 4 3 5 5 5 4 5 -- 5 5 1 5
  EE 46 7. 2 5 -- -- 5 -- 0 5 5 5 -- -- 5 3 5 -- -- 1 -- 5
  IS 55 5. 5 0 5 5 5 -- -- 5 -- 3 1 1 5 5 4 -- 1 0 5 5
  LV 71 4. 5 5 2 -- 5 5 5 5 -- 5 -- 5 -- 5 5 -- 5 4 5 5
  LT 50 6. 5 5 -- 5 1 -- 5 5 5 5 -- -- 1 -- 1 2 -- -- 5 5
  PL 73 3. 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 -- -- 5 3 1 -- 5 2 5 5
  StP 78 2. 5 5 4 3 5 5 5 5 -- 3 -- 3 5 5 5 -- 5 5 5 5
  SE 46 7. 5 5 -- -- 5 -- 5 5 -- 5 -- 1 -- -- 5 -- -- -- 5 5

  Apzīmējumi: DK-Dānija, EE-Igaunija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, PL-Polija, StP-Sanktpēterburga, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS