nms@lu.lv
67033738
Rīga, Zeļļu iela 8, Namiņš

Kontaktinformācija
Par mums


A. Liepas Neklātienes matemātikas skola (NMS) ir Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes struktūrvienība akadēmiskā un zinātniskā darba veikšanai. Tās statuss LU hierarhijā līdzvērtīgs nodaļas (matemātikas, fizikas un optometrijas un redzes zinātnes nodaļas) statusam.
 

  Rīga, Latvija

  Piedalījās Latvijas, Lietuvas, Polijas, Dānijas, Islandes, Somijas, Zviedrijas un Igaunijas skolēnu komandas.

  Latvijas komandas sastāvs bija: Ēriks Dobelis (Rīgas komercskola), Ainārs Galvāns (Olaines 1.vsk.), Zane Jēkabsone (Siguldas ģimn.), Eduards Mihelovičs (Rīgas 88.vsk.) un Aigars Zaube (Rīgas 1.ģimn.).

  Rezultātu tabula

     

  Skaitļu teorija

  Algebra Kombinatorika Ģeometrija
    Σ vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  DK 41 8. 4 0 5 5 5 0 0 3 5 1 5 0 0 1 5 0 0 0 2 0
  EE 56 3. 5 0 5 5 5 0 5 0 5 0 5 5 0 1 4 3 5 0 2 1
  FI 48 6. 3 0 5 4 5 1 5 0 5 0 4 0 0 1 5 4 4 0 2 0
  IS 42 7. 5 5 5 4 5 0 3 0 5 0 2 0 0 1 5 0 2 0 0 0
  LV 58 2. 4 0 5 3 5 5 4 0 5 5 5 0 0 0 5 4 5 0 3 0
  LT 51 5. 5 5 5 5 3 2 3 3 5 0 1 0 0 1 5 0 0 5 2 1
  PL 60 1. 5 5 5 5 5 5 3 0 5 4 2 0 0 0 5 1 0 5 0 5
  SE 54 4. 4 5 5 5 5 2 3 2 2 0 4 4 0 2 5 4 0 0 1 1

  Apzīmējumi: DK-Dānija, EE-Igaunija, FI-Somija, IS-Islande, LV-Latvija, LT-Lietuva, PL-Polija, SE-Zviedrija.
  Katru uzdevumu vērtē ar 0-5 punktiem; "--" nozīmē, ka uzdevums nav risināts.


   

LU NMS